Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮* Lista zak艂ad贸w sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporz膮dzeniem 1069/2009 / List of approved ABP plants in accordance with Reg. 1069/2009

* Prezentacja z zakresu przepis贸w Rozporz膮dze艅 1069/2009 i 142/2011

* Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 142/2011

* Wykaz zatwierdzonych sk艂adnik贸w do mieszania z nawozami organicznymi i polepszaczami gleby

Instrukcja utylizacyjna GLW Nr GIWpr-02010-11/2014 z 30.12.2014 r.
Instrukcja G艂贸wnego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie procedur obowi膮zuj膮cych przy nadzorze i kontroli zagospodarowania ubocznych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego lub produkt贸w pochodnych przez podmioty sektora utylizacyjnego oraz zasad post臋powania organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie potwierdzania przesy艂ek ubocznych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego lub produkt贸w pochodnych w systemie TRACES
Przejdź dalej / Read more ->     

Instrukcja utylizacyjna GLW Nr GIWpr-02010-4/2014 z 14.04.2014 r.
Instrukcja G艂贸wnego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-4/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad post臋powania Inspekcji Weterynaryjnej przy nadzorze nad wykorzystaniem nawoz贸w organicznych i polepszaczy gleby
Przejdź dalej / Read more ->     

Listy kontrolne SPIWET - utylizacja
Przejdź dalej / Read more ->     

Porozumienie pomi臋dzy G艂贸wnym Inspektorem Ochrony 艢rodowiska a G艂贸wnym Lekarzem Weterynarii
Przejdź dalej / Read more ->     

Cmentarze dla zwierz膮t towarzysz膮cych znajduj膮ce si臋 pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
Przejdź dalej / Read more ->     

Zak艂ady przetw贸rcze kat. 3 produkuj膮ce PAP z nieprze偶uwaczy (przeznaczony na export lub do u偶ycia w 偶ywieniu zwierz膮t akwakultury), o kt贸rych mowa w za艂. IV rozdzia艂 V sekcja A lit. d) rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001
Przejdź dalej / Read more ->     

Rejestr podmiot贸w sektora spo偶ywczego, zgodny z Za艂. IV Rozdzia艂 V Sekcja A pkt 1 lit. a) i c) R. 999/2001/ Register of food establishments, according to Annex IV, Chapter V, Section A, point 1 letter a) and c) R. 999/2001
Przejdź dalej / Read more ->     
RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl