Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Pasze - Dyrektywy i decyzje UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2268 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecno艣膰 ilo艣ci 艣ladowych miesza艅ca rzepaku Ms1脳Rf1 (ACS-BN脴脴4-7脳ACS-BN脴脴1-4), miesza艅ca rzepaku Ms1脳Rf2 (ACS-BN脴脴4-7脳ACS-BN脴脴2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BN脴脴7-1) oraz ich produkt贸w pochodnych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1685 z dnia 16 wrze艣nia 2016 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produkt贸w zawieraj膮cych zmodyfikowan膮 genetycznie kukurydz臋 Bt11 脳 MIR162 脳 MIR604 脳 GA21 oraz zmodyfikowane genetycznie rodzaje kukurydzy 艂膮cz膮ce dwie lub trzy modyfikacje Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i produkt贸w sk艂adaj膮cych si臋 z wymienionych rodzaj贸w zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz w sprawie uchylenia decyzji 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE i 2011/894/UE

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1319 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniaj膮ce zalecenie 2006/576/WE w odniesieniu do deoksyniwalenolu, zearalenonu i ochratoksyny A w karmie dla zwierz膮t domowych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1215 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 FG72 (MST-FG脴72-2), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1216 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON 87708 脳 MON 89788 (MON-877脴8-9 脳 MON-89788-1), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1217 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON 87705 脳 MON 89788 (MON-877脴5-6 脳 MON-89788-1), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/87 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wycofania z obrotu bie偶膮cych produkt贸w pochodz膮cych z MON 863 (MON-脴脴863-5) oraz uchylenia decyzji 2010/139/UE, 2010/140/UE i 2010/141/UE zezwalaj膮cych na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MON863 脳 MON810 脳 NK603 (MON-脴脴863-5 脳 MON-脴脴81脴-6 脳 MON-脴脴6脴3-6), MON863 脳 MON810 (MON-脴脴863-5 脳 MON-脴脴81脴-6) i MON863 脳 NK603 (MON-脴脴863-5 脳 MON-脴脴6脴3-6), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 NK603 脳 T25 (MON-脴脴6脴3-6 脳 ACS-ZM脴脴3-2), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2281 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MON 87427 (MON-87427-7), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/683 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MON 87460 (MON 8746脴-4), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/684 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy NK603 (MON-脴脴6脴3-6) i odnawiaj膮ca dopuszczenie istniej膮cych produkt贸w z kukurydzy NK603 (MON-脴脴6脴3-6)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/685 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 15985 (MON-15985-7) i odnawiaj膮ca zezwolenie na bie偶膮ce produkty ze zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 15985 (MON-15985-7) na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/686 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON 87769 (MON-87769-7), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/687 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 (MON-883脴2-9), sk艂adaj膮cych si臋 z niego lub z niego wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/688 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 bawe艂n臋 MON 88913 (MON-88913-8), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/689 z dnia 24 kwietnia 2015 r. odnawiaj膮ca zezwolenie na bie偶膮ce produkty ze zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 531 (MON-脴脴531-6) na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/690 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 bawe艂n臋 GHB614xLLCotton25 (BCS-GH脴脴2-5xACS-GH脴脴1-3), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/691 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 BPS-CV127-9 (BPS-CV127-9), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/693 z dnia 24 kwietnia 2015 r. odnawiaj膮ca zezwolenie na bie偶膮ce produkty ze zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 1445 (MON-脴脴1445-2) na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/695 z dnia 24 kwietnia 2015 r. odnawiaj膮ca zezwolenie na bie偶膮ce produkty ze zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 531 脳 MON 1445 (MON-脴脴531-6 脳 MON-脴1445-2) i zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu oleju spo偶ywczego z nasion bawe艂ny wyprodukowanego ze zmodyfikowanej genetycznie bawe艂ny MON 531 脳 MON 1445 (MON-脴脴531-6 脳 MON-脴1445-2) na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/696 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON87705 (MON-877脴5-6), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/697 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy T25 (ACS-ZM脴脴3-2) i odnawiaj膮ca dopuszczenie istniej膮cych produkt贸w z kukurydzy T25 (ACS-ZM脴脴3-2)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/698 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 305423 (DP-3脴5423-1), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/699 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 bawe艂n臋 T304-40 (BCS-GH脴脴4-7), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/700 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON87708 (MON-877脴8-9), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/701 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 偶ywno艣ci i paszy zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowany rzepak oleisty GT73, sk艂adaj膮cych si臋 z niego lub z niego wyprodukowanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/244 z dnia 16 lutego 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 偶贸艂cieni chinolinowej jako dodatku paszowego dla zwierz膮t niewykorzystywanych do produkcji 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/648/UE z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MON89034 脳 1507 脳 NK603 (MON-89脴34-3 脳 DAS-脴15脴7-1 脳 MON-脴脴6脴3-6), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/649/UE z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, py艂ku wyprodukowanego z kukurydzy MON 810 (MON-脴脴81脴-6)

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/650/UE z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MON 89034 脳 1507 脳 MON88017 脳 59122 (MON-89脴34-3 脳 DAS-脴15脴7-1 脳 MON-88脴17-3 脳 DAS-59122-7) sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych, czterech pokrewnych rodzaj贸w zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 艂膮cz膮cych trzy r贸偶ne pojedyncze modyfikacje genetyczne (MON89034 脳 1507 脳 MON88017 (MON-89脴34-3 脳 DAS-脴15脴7-1 脳 MON-88脴17-3), MON89034 脳 1507 脳 59122 (MON-89脴34-3 脳 DAS-脴15脴7-1 脳 DAS-59122-7), MON89034 脳 MON88017 脳 59122 (MON-89脴34-3 脳 MON-88脴17-3 脳 DAS-59122-7), 1507 脳 MON 88017 脳 59122 (DAS-脴15脴7-1 脳 MON-88脴17-3 脳 DAS-59122-7)) oraz czterech pokrewnych rodzaj贸w zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 艂膮cz膮cych dwie r贸偶ne pojedyncze modyfikacje (MON89034 脳 1507 (MON-89脴34-3 脳 DAS-脴15脴7-1), MON89034 脳 59122 (MON-89脴34-3 脳 DAS-59122-7), 1507 脳 MON88017 (DAS-脴15脴7-1 脳 MON-88脴17-3), MON 88017 脳 59122 (MON-88脴17-3 脳 DAS-59122-7))

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/327/UE z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalaj膮ca na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 偶ywno艣ci zawieraj膮cej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 脳 Rf3 lub sk艂adaj膮cej si臋 z niego, lub 偶ywno艣ci i paszy wyprodukowanych z tych organizm贸w zmodyfikowanych genetycznie

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/884/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ry偶u w produktach z ry偶u pochodz膮cych z Chin

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl