Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Zdrowie i ochrona zwierz膮t 鈥 Dyrektywy i decyzje UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1139 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4450) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/977 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3962) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/887 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Tunezji oraz zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/675 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3221) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do statusu w艂oskiego regionu Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gru藕licy oraz statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej bia艂aczki byd艂a, zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a oraz zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do statusu okre艣lonych region贸w Polski jako obszar贸w wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla w艂oskiego regionu Wenecja Euganejska (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3239) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3331) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2938) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2741) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiaj膮cej konkluzje dotycz膮ce najlepszych dost臋pnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub 艣wi艅 zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 43 z 21.2.2017)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2476) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/675 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2432) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/564 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/486 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Luksemburga, Jersey oraz niemieckich kraj贸w zwi膮zkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a oraz zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu w艂oskiego regionu Friuli-Wenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/370 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 Komisji 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych i zmian臋 wykazu obszar贸w obj臋tych 艣rodkami ochronnymi w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/351 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/263 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w zmniejszaj膮cych ryzyko i wzmocnionych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa biologicznego oraz system贸w wczesnego wykrywania w zwi膮zku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirus贸w wysoce zjadliwej grypy ptak贸w na dr贸b

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/252 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Wsp贸lnoty Autonomicznej Estremadury za oficjalnie woln膮 od brucelozy (B. Melitensis) i zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od gru藕licy i oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a oraz uznania Jersey za region oficjalnie wolny od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/205 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/155 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/116 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/98 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia zwierz膮t do cel贸w przywozu do Unii ps贸w, kot贸w i fretek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/99 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i 艣wiadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wy艣cigowych, bior膮cych udzia艂 w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Meksyku i Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Chin i Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/14 z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2279 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2218 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2219 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2085 z dnia 28 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2086 z dnia 28 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Szwecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2064 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji wykonawczych (UE) 2016/1968 i (UE) 2016/2011 dotycz膮cych niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech i w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2065 z dnia 24 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Danii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycz膮ca 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do choroby guzowatej sk贸ry byd艂a w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2009 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia program贸w szczepie艅 przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a przed艂o偶onych przez pa艅stwa cz艂onkowskie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2010 z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2011 z dnia 16 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2012 z dnia 16 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Austrii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, za艂膮cznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i za艂膮cznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotycz膮ce handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i k贸z, a tak偶e ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niekt贸rym pasa偶owalnym g膮bczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1968 z dnia 9 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1918 z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do przewlek艂ej choroby wyniszczaj膮cej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1900 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1898 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/764/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik IV do dyrektywy Rady 2009/156/WE w odniesieniu do metod diagnozowania afryka艅skiego pomoru koni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1811 z dnia 11 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Brindisi w regionie Apulia we W艂oszech za oficjalnie woln膮 od brucelozy (B. melitensis)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1782 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Litwy do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich, w kt贸rych wprowadzony zosta艂 zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego, i aktualizuj膮ca wykaz instytut贸w krajowych w za艂膮czniku III

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1770 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce i uchylaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1771 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 wrze艣nia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1441 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5670)

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 293/15/COL z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia krajowego programu zwalczania salmonelli u drobiu i w produktach drobiowych ustanowionego przez Islandi臋

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2016/1367 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5467) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5466) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych 艁otwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5319) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5278) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1255 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotycz膮ce 艣rodk贸w ochronnych i szczepie艅 przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1236 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy, Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1235 z dnia 26 lipca 2016 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Republice Korei do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1100 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Hiszpanii, Kostaryki, Litwy, Namibii i Niemiec

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1101 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych Niemiec Nadrenia-Palatynat i kraj Saary oraz rejencji Arnsberg, Detmold i M眉nster jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1049 z dnia 27 czerwca 2016 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Cypr na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunk贸w dotycz膮cych hodowli zwierz膮t hodowlanych czystorasowych i miesza艅c贸w 艣wini, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materia艂em biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylaj膮ce niekt贸re akty w dziedzinie hodowli zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/969 z dnia 15 czerwca 2016 r. okre艣laj膮ca standardowe wymagania w zakresie sprawozdawczo艣ci odnosz膮cej si臋 do wsp贸艂finansowanych przez Uni臋 krajowych program贸w zwalczania i kontroli chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych i nadzoru nad tymi chorobami oraz uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/288/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/857 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniaj膮cej za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/851 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniaj膮cej za艂膮cznik do decyzji 2009/719/WE w odniesieniu do upowa偶nienia Chorwacji do zmiany rocznego programu monitorowania BSE, opublikowana w Dz. U. UE L 141 z 28.V.2016 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/701 z dnia 4 maja 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/697 z dnia 4 maja 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/645 z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/600 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Rumunii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/529 z dnia 31 marca 2016 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2007 r. przez Niemcy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/447 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/2460 dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/448 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Malty jako pa艅stwa oficjalnie wolnego od gru藕licy i brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a

Zalecenie Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiaj膮cej minimalne normy ochrony 艣wi艅, w odniesieniu do 艣rodk贸w ograniczaj膮cych potrzeb臋 obcinania ogon贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/80/WE w odniesieniu do Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/237 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/180 z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/168 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE ustanawiaj膮cej status byd艂a oficjalnie wolnego od gru藕licy, brucelozy i enzootycznej bia艂aczki byd艂a dla stad w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich i regionach pa艅stw cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/169 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na terytorium Irlandii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/42 z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2460 z dnia 23 grudnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2433 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/709/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2444 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiaj膮ca standardowe wymagania w zakresie przedk艂adania przez pa艅stwa cz艂onkowskie krajowych program贸w zwalczania i kontroli chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych oraz nadzoru nad nimi w celu uzyskania finansowania Unii oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2008/425/WE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2311 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotycz膮ce 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2291 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/722/UE w odniesieniu do maksymalnej kwoty wk艂adu finansowego Unii na rzecz programu zwalczania w艣cieklizny na 艁otwie w roku 2014

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2278 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych Niemiec: Bremy, Hesji i Dolnej Saksonii jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2239 z dnia 2 grudnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 i H5N2 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2217 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Libii i Maroka

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 z dnia 10 listopada 2015 r. ustanawiaj膮ca warunki realizacji programu szczepie艅 interwencyjnych byd艂a przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/1500

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2058 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 ustanawiaj膮cej procedury sk艂adania wniosk贸w o udzielenie dotacji i wniosk贸w o p艂atno艣膰 oraz zwi膮zanych z nimi informacji, w odniesieniu do 艣rodk贸w nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chor贸b zwierz膮t, o kt贸rych mowa w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1943 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1783 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1784 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania regionu Irlandii P贸艂nocnej w Zjednoczonym Kr贸lestwie za oficjalnie wolny od brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1765 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu niemieckiego kraju zwi膮zkowego Badenia-Wirtembergia oraz w艂oskiego regionu Dolina Aosty jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1752 z dnia 29 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/426/UE w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮c膮 decyzj臋 2011/78/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 wrze艣nia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/1423

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1432 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i Litwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1423 z dnia 21 sierpnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1405 z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5912) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1372 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5715) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1318 z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1319 z dnia 29 lipca 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1169 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, Litwy i Polski

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wsp贸lnotowych 艣rodk贸w zwalczania grypy ptak贸w i uchylaj膮ca dyrektyw臋 92/40/EWG

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/838 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy i Izraela w wykazie pa艅stw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur niosek na Ukrainie, wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw weterynaryjnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu oraz wymog贸w dotycz膮cych przetwarzania przetwor贸w jajecznych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/579 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 r. przez W艂ochy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/522 z dnia 25 marca 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/398 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia W臋gier do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/398 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia W臋gier do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/338 z dnia 27 lutego 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/315 z dnia 25 lutego 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzje 2010/470/UE i 2010/471/UE w odniesieniu do wymog贸w certyfikacji zdrowia zwierz膮t na potrzeby wewn膮trzunijnego handlu i przywozu do Unii nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w zwierz膮t z rodziny koniowatych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/278 z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/266 z dnia 16 lutego 2015 r. uznaj膮ca Wysp臋 Man za woln膮 od warrozy i zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2013/503/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/251 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2014/709/WE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/250 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych: Saksonii, Saksonii-Anhaltu, Brandenburgii, Berlina i Meklemburgii-Pomorza Przedniego jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/205 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/415/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z wyst膮pieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 u drobiu w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/129 z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Cypru za oficjalnie wolny od brucelozy (B. melitensis)(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 172)

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/130 z dnia 26 stycznia 2015 r. upowa偶niaj膮ca laboratoria w Chinach do prowadzenia test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 279)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/945/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/939/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/833/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niedawnego wyst膮pienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/936/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/925/UE z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na 2014 r. i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/722/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadk贸w wyst臋powania ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/892/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Francji za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 92/65/EWG w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t, reguluj膮cych wewn膮trzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przyw贸z do Unii Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/864/UE z dnia 28 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/833/UE z dnia 25 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niedawnego wyst膮pienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/833/UE z dnia 25 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Zjednoczonym Kr贸lestwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/808/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/807/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 w Zjednoczonym Kr贸lestwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/798/UE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla wewn膮trzunijnego handlu byd艂em i trzod膮 chlewn膮 oraz dodatkowych wymog贸w zdrowotnych dotycz膮cych w艂o艣nia kr臋tego w odniesieniu do wewn膮trzunijnego handlu 艣winiami domowymi

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/778/UE z dnia 6 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/732/UE z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Bu艂garii, Chorwacji, Estonii, Luksemburga, 艁otwy, Malty, Portugalii, S艂owacji i W臋gier

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/708/UE z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/178/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/689/UE z dnia 29 wrze艣nia 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/637/UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE odno艣nie do obszar贸w obj臋tych ograniczeniami w zwi膮zku z afryka艅skim pomorem 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5915)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/513/UE z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE w odniesieniu do obszar贸w na terytorium Litwy, 艁otwy i Estonii obj臋tych ograniczeniami w zwi膮zku z afryka艅skim pomorem 艣wi艅

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/502/UE z dnia 24 lipca 2014 r. dotycz膮ca pewnych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/436/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Dani臋 na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/437/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 i 2013 r. przez Niemcy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/440/UE z dnia 7 lipca 2014 r. wprowadzaj膮ca odst臋pstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niekt贸rych zarejestrowanych samc贸w koni uczestnicz膮cych w 艢wiatowych Igrzyskach Je藕dzieckich we Francji w 2014 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/441/UE z dnia 7 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/442/UE z dnia 7 lipca 2014 r. zatwierdzaj膮ca plany zwalczania afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 u zdzicza艂ych 艣wi艅 na niekt贸rych obszarach Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/448/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/178/UE w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/435/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Hiszpani臋 na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/417/UE z dnia 27 czerwca 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowi膮cych cz臋艣膰 sieci nadzoru w pa艅stwach cz艂onkowskich

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 653/2014, z dnia 15 maja 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji byd艂a i etykietowania mi臋sa wo艂owego

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/160/UE z dnia 20 marca 2014 r. uchylaj膮ca wykazy zak艂ad贸w w pa艅stwach trzecich, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie zezwalaj膮 na przyw贸z okre艣lonych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, przyj臋te na podstawie decyzji Rady 95/408/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/199/UE z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zwi膮zku z chorob膮 niebieskiego j臋zyka i krwotoczn膮 chorob膮 zwierzyny p艂owej

Decyzja wykonawcza komisji 2014/217/UE z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki nadzwyczajne s艂u偶膮ce zwalczaniu ospy owiec w Bu艂garii w 2013 r. oraz w Grecji w 2013 i 2014 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/236/UE z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u 艣rodk贸w nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/250/UE z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu herpeswirusa-1 渭谓ar u ostryg (OsHV-1 渭Var) na niekt贸rych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/236/UE z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u 艣rodk贸w nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2551)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/177/UE z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za oficjalnie woln膮 od brucelozy

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/134/UE z dnia 12 marca 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/131/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka w Niemczech w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/91/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och i Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki I, II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania W臋gier za oficjalnie wolne od gru藕licy, Rumunii i niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/90/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzania programu zwalczania zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy u byd艂a w regionie we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/93/UE z dnia 14 lutego 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/22/UE z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do zaka藕nej anemii 艂ososia (ISA)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/84/UE z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/426/UE w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮c膮 decyzj臋 2011/78/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/12/UE z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/11/UE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji wykonawczej 2012/707/UE okre艣laj膮cej wsp贸lny format dokument贸w s艂u偶膮cych przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierz膮t wykorzystywanych do cel贸w naukowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/784/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca 艣wiadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewn膮trzunijnym owcami i kozami rze藕nymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, okre艣lone w za艂膮czniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/775/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu grypy ptak贸w w Niemczech, W艂oszech i Niderlandach w 2012 i 2013 r. oraz w Danii i Hiszpanii w 2013 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/766/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2013, zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/897/WE zatwierdzaj膮c膮 roczne i wieloletnie programy na 2009 rok i na lata nast臋pne i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2012/761/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/764/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/724/UE z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu na Cyprze w 2013 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzaj膮ca roczne i wieloletnie programy oraz wk艂ad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych, przedstawione przez pa艅stwa cz艂onkowskie na 2014 r. i na lata nast臋pne.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/717/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia podj臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/709/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Stanach Zjednoczonych Ameryki do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/706/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku Danii odno艣nie do wirusowej posocznicy krwotocznej oraz w przypadku Irlandii i Irlandii P贸艂nocnej, stanowi膮cej terytorium Zjednoczonego Kr贸lestwa, odno艣nie do zaka偶enia herpeswirusem koi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/512/UE z dnia 17 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ca wsparcia finansowego Unii dla niekt贸rych pa艅stw cz艂onkowskich na wspieranie dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej na sezon 2013鈥2014

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/657/UE z dnia 12 listopada 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1, kt贸re nale偶y stosowa膰 w przypadku wyst膮pienia ogniska tej choroby w Szwajcarii, i uchylaj膮ca decyzj臋 2009/494/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/643/UE z dnia 7 listopada 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r. uznaj膮ca cz臋艣膰 Unii za woln膮 od warrozy u pszcz贸艂 i ustanawiaj膮ca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewn膮trzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/498/UE z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅 w s膮siednich pa艅stwach trzecich

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/453/UE z dnia 11 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/443/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/445/UE z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla wewn膮trzunijnego handlu owcami i kozami oraz wymog贸w zdrowotnych w odniesieniu do trz臋sawki

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/443/UE z dnia 27 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech, w tym ustanowienia dalszych stref zamkni臋tych i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/439/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5521)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/207/UE ustanawiaj膮c膮 indywidualny program kontroli i inspekcji zwi膮zany z odbudow膮 zasob贸w tu艅czyka b艂臋kitnop艂etwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu 艢r贸dziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5224)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Kostaryki, Izraela, W艂och, Japonii, Niderland贸w, S艂owenii i Stan贸w Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5160)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u planu szczepie艅 interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi 艣wi艅 na 艁otwie i Bia艂orusi oraz z tytu艂u wprowadzenia 艣rodk贸w nadzoru na 艁otwie, Litwie i Bia艂orusi w zwi膮zku ze 艣rodkami nadzwyczajnymi wprowadzonymi w celu zwalczania tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4980)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2011/78/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4951)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych dobrostanu zwierz膮t w niekt贸rych wzorach 艣wiadectw zdrowia

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/346/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. zatwierdzaj膮ca plan przed艂o偶ony przez Chorwacj臋 w celu zatwierdzania zak艂ad贸w do wewn膮trzunijnego handlu drobiem i jajami wyl臋gowymi na podstawie dyrektywy Rady 2009/158/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/347/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. zatwierdzaj膮ca przed艂o偶one przez Chorwacj臋 plany gotowo艣ci dotycz膮ce kontroli okre艣lonych chor贸b zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/340/UE z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 w Chorwacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/274/UE z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/252/UE z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Danii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/251/UE z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Portugalii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/225/UE z dnia 17 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2012/362/UE dotycz膮c膮 wsparcia finansowego Unii dla niekt贸rych pa艅stw cz艂onkowskich na wspieranie dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej, w odniesieniu do przed艂u偶enia termin贸w dla program贸w bada艅 realizowanych przez te pa艅stwa cz艂onkowskie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/222/UE z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Hiszpanii w 2009 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/221/UE z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Belgii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/213/UE z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu herpeswirusa 1 渭谓ar u ostryg (OsHV-1 渭谓ar) na niekt贸rych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/188/UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda艅 dotycz膮cych niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierz膮t podczas transportu i zwi膮zanych z tym dzia艂a艅 oraz zmieniaj膮cego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1255/97

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/164/UE z dnia 27 marca 2013 r. uchylaj膮ca decyzje 2003/135/WE, 2004/832/WE i 2005/59/WE zatwierdzaj膮ce plany zwalczania klasycznego pomoru 艣wi艅 i szczepie艅 interwencyjnych zdzicza艂ych 艣wi艅 w Niemczech, we Francji i w S艂owacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/137/UE, z dnia 15 marca 2013 r., zezwalaj膮ca na wykorzystanie zagro偶onego byd艂a do ko艅ca okresu produkcyjnego w Hiszpanii po oficjalnym potwierdzeniu obecno艣ci BSE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/91/UE z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/90/UE z dnia 18 lutego 2013 r. zatwierdzaj膮ca plan zwalczania klasycznego pomoru 艣wi艅 u zdzicza艂ych 艣wi艅 i szczepie艅 interwencyjnych tych 艣wi艅 na niekt贸rych obszarach 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/76/UE z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/719/WE upowa偶niaj膮c膮 niekt贸re pa艅stwa cz艂onkowskie do zmiany swoich rocznych program贸w monitorowania BSE

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/753/UE z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do program贸w nadzoru dla Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa oraz statusu wolnego od choroby dla Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa w zakresie niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/411/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2010/472/UE odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wirus贸w Simbu oraz krwotocznej choroby zwierzyny p艂owej (Dz.U. L 192 z 20.7.2012)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/737/UE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do dyrektywy Rady 82/894/EWG w sprawie zg艂aszania chor贸b zwierz膮t we Wsp贸lnocie

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/707/UE z dnia 14 listopada 2012 r. okre艣laj膮ca wsp贸lny format dokument贸w s艂u偶膮cych przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierz膮t wykorzystywanych do cel贸w naukowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/702/UE z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do wysy艂ki do innych pa艅stw cz艂onkowskich niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa i wyrob贸w mi臋snych z pa艅stw cz艂onkowskich, na terytorium kt贸rych le偶膮 obszary wymienione w cz臋艣ci III za艂膮cznika do tej decyzji

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/701/UE z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Irlandii, Irlandii P贸艂nocnej i prowincji Bolzano we W艂oszech do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w, kt贸re s膮 wolne od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7976

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Belgii, Austrii, Brazylii, Kolumbii, Chorwacji i Nikaragui (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5860) (2012/489/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/460/UE z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Cloppenburgu w Niemczech w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/459/UE z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy we W艂oszech w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/358/UE z dnia 3 lipca 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w listopadzie 2010 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/349/UE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii dla Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, W艂och, Niderland贸w i Zjednoczonego Kr贸lestwa na badania dotycz膮ce wirusa Schmallenberg

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/350/UE z dnia 2 lipca 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/303/UE z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/282/UE z dnia 22 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/425/WE w odniesieniu do standardowych wymaga艅 w zakresie przedk艂adania przez pa艅stwa cz艂onkowskie krajowych program贸w zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych w celu uzyskania finansowania ze 艣rodk贸w Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/253/UE z dnia 10 maja 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do dyrektywy Rady 2004/68/WE w odniesieniu do podstawowych kryteri贸w og贸lnych do uznania terytorium za wolne od choroby niebieskiego j臋zyka.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/250/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 w Niemczech

Decyzja 2012/203/UE wykonawcza Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chile w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z 偶ywych, sch艂odzonych, mro偶onych lub przetworzonych ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic i 艣limak贸w morskich przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/5/UE z dnia 14 marca 2012 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 2000/75/WE w zakresie szczepie艅 przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 marca 2012 r. zatwierdzaj膮ca niekt贸re zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2012 i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/807/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do wk艂adu finansowego Unii w programy zwalczania trz臋sawki owiec i p艂atno艣ci zaliczkowych dokonywanych przez Uni臋 z tytu艂u program贸w zwalczania w艣cieklizny na rok 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1406)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie finansowania 艣rodk贸w nadzoru stosowanych w stanach zagro偶enia w艣cieklizn膮 w p贸艂nocnej Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1354)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/132/UE z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu grypy ptak贸w w Niemczech, we W艂oszech i w Niderlandach w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/112/UE z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla zwierz膮t pochodz膮cych z gospodarstw oraz zwierz膮t, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w z zatwierdzonych jednostek, instytut贸w lub o艣rodk贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/111/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Danii i Panamy

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/110/UE z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczepie艅 zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptak贸w u kaczek krzy偶贸wek w Portugalii oraz niekt贸rych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych przemieszczanie takiego drobiu i pochodz膮cych od niego produkt贸w

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii na 艣rodki nadzwyczajne podj臋te w celu zwalczania w 2011 r. choroby p臋cherzykowej 艣wi艅 we W艂oszech i klasycznego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/881/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycz膮ca przyj臋cia decyzji w sprawie finansowania celem wspierania dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/862/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2011 i zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/712/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/855/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na niekt贸re 艣rodki s艂u偶膮ce zwalczaniu pryszczycy u dzikich zwierz膮t w po艂udniowo-wschodniej Bu艂garii w latach 2011鈥2012

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/852/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2005/363/WE dotycz膮c膮 艣rodk贸w ochrony zdrowia zwierz膮t przed afryka艅skim pomorem 艣wi艅 na Sardynii we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/844/UE z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/415/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 u drobiu we Wsp贸lnocie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/838/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do okresu stosowania 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/825/UE z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii i Szwecji

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzaj膮ca roczne i wieloletnie programy oraz wk艂ad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych, przedstawione przez pa艅stwa cz艂onkowskie na 2012 rok i na lata nast臋pne

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/806/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciwko chorobie niebieskiego j臋zyka w Luksemburgu w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/805/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Szwecji w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/804/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Niderlandach w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/803/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Austrii w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/802/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka we W艂oszech w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/801/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka we Francji w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/800/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka w Niemczech w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/799/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Polsce w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/798/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Hiszpanii w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/797/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Hiszpanii w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/796/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Cloppenburgu, w Niemczech, w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/795/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania choroby p臋cherzykowej 艣wi艅 we W艂oszech w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/794/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niderlandach w 2010 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2001/743/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE wzgl臋dem 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu pryszczycy w Bu艂garii w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, wprowadzonych w celu zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2010 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/685/UE z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r. uznaj膮ca w pe艂ni operacyjny charakter litewskiej bazy danych dotycz膮cych byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/674/UE z dnia 12 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/558/WE w zakresie statusu wolnego od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a dla niekt贸rych region贸w administracyjnych w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/675/UE z dnia 12 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania 艁otwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od gru藕licy oraz uznania niekt贸rych region贸w administracyjnych w Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/648/UE z dnia 4 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Belgii do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/629/UE z dnia 20 wrze艣nia 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia byd艂a domowego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/546/UE z dnia 16 wrze艣nia 2011 r. uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/508/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/508/UE z dnia 16 sierpnia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5798)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 lipca 2011 r. dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/388/UE z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/44/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/378/UE z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca cz臋艣膰 A za艂膮cznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratori贸w upowa偶nionych do pracy z 偶ywym wirusem pryszczycy

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE odno艣nie do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 na W臋grzech i S艂owacji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/719/WE upowa偶niaj膮c膮 niekt贸re pa艅stwa cz艂onkowskie do zmiany swoich rocznych program贸w monitorowania BSE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 maja 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och, Polski i Zjednoczonego Kr贸lestwa za oficjalnie wolne od gru藕licy byd艂a, brucelozy byd艂a i enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/198/UE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/44/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki VII i IX do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii聽

Decyzja Komisji 2011/91/UE z dnia 10 lutego 2011 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Korei Po艂udniowej do prowadzenia test贸w serologicznych w monitorowaniu skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Decyzja Komisji 2011/89/UE z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty bada艅 nad gor膮czk膮 Q

Decyzja Komisji 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie rozprzestrzenianiu si臋 wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z Rosji do Unii

Decyzja Komisji 2011/44/UE z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja Komisji 2011/8/UE z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych przej艣ciowych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratori贸w upowa偶nionych do pracy z 偶ywym wirusem pryszczycy

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odno艣nie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

Decyzja Komisji 2010/776/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycz膮ca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy u byd艂a

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycz膮ca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky鈥檈go

Decyzja Komisji 2010/761/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w krajowych zatwierdzonych przez W臋gry i Zjednoczone Kr贸lestwo dla wiosennej wiremii karpi

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl