Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Zdrowie i ochrona zwierz膮t 鈥 Dyrektywy i decyzje UE

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiaj膮cej konkluzje dotycz膮ce najlepszych dost臋pnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub 艣wi艅 zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 43 z 21.2.2017)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2476) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/675 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2432) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/564 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/486 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Luksemburga, Jersey oraz niemieckich kraj贸w zwi膮zkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a oraz zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu w艂oskiego regionu Friuli-Wenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/370 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 Komisji 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych i zmian臋 wykazu obszar贸w obj臋tych 艣rodkami ochronnymi w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/351 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/263 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w zmniejszaj膮cych ryzyko i wzmocnionych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa biologicznego oraz system贸w wczesnego wykrywania w zwi膮zku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirus贸w wysoce zjadliwej grypy ptak贸w na dr贸b

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/252 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Wsp贸lnoty Autonomicznej Estremadury za oficjalnie woln膮 od brucelozy (B. Melitensis) i zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od gru藕licy i oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a oraz uznania Jersey za region oficjalnie wolny od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/205 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/155 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/116 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/98 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia zwierz膮t do cel贸w przywozu do Unii ps贸w, kot贸w i fretek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/99 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i 艣wiadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wy艣cigowych, bior膮cych udzia艂 w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym do Meksyku i Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Chin i Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/14 z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2279 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2218 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2219 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2085 z dnia 28 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2086 z dnia 28 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Szwecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2064 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji wykonawczych (UE) 2016/1968 i (UE) 2016/2011 dotycz膮cych niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech i w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2065 z dnia 24 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Danii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycz膮ca 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do choroby guzowatej sk贸ry byd艂a w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2009 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia program贸w szczepie艅 przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a przed艂o偶onych przez pa艅stwa cz艂onkowskie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2010 z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2011 z dnia 16 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2012 z dnia 16 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Austrii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, za艂膮cznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i za艂膮cznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotycz膮ce handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i k贸z, a tak偶e ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niekt贸rym pasa偶owalnym g膮bczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1968 z dnia 9 listopada 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1918 z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do przewlek艂ej choroby wyniszczaj膮cej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1900 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1898 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/764/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1840 z dnia 14 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik IV do dyrektywy Rady 2009/156/WE w odniesieniu do metod diagnozowania afryka艅skiego pomoru koni

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1811 z dnia 11 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Brindisi w regionie Apulia we W艂oszech za oficjalnie woln膮 od brucelozy (B. melitensis)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1782 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Litwy do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich, w kt贸rych wprowadzony zosta艂 zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego, i aktualizuj膮ca wykaz instytut贸w krajowych w za艂膮czniku III

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1770 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce i uchylaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1771 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 wrze艣nia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1441 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5670)

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 293/15/COL z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia krajowego programu zwalczania salmonelli u drobiu i w produktach drobiowych ustanowionego przez Islandi臋

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2016/1367 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5467) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5466) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych 艁otwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5319) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5278) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1255 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotycz膮ce 艣rodk贸w ochronnych i szczepie艅 przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1236 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy, Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1235 z dnia 26 lipca 2016 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Republice Korei do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciw w艣ciekli藕nie u ps贸w, kot贸w i fretek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1100 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Hiszpanii, Kostaryki, Litwy, Namibii i Niemiec

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1101 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych Niemiec Nadrenia-Palatynat i kraj Saary oraz rejencji Arnsberg, Detmold i M眉nster jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1049 z dnia 27 czerwca 2016 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Cypr na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunk贸w dotycz膮cych hodowli zwierz膮t hodowlanych czystorasowych i miesza艅c贸w 艣wini, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materia艂em biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylaj膮ce niekt贸re akty w dziedzinie hodowli zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/969 z dnia 15 czerwca 2016 r. okre艣laj膮ca standardowe wymagania w zakresie sprawozdawczo艣ci odnosz膮cej si臋 do wsp贸艂finansowanych przez Uni臋 krajowych program贸w zwalczania i kontroli chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych i nadzoru nad tymi chorobami oraz uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/288/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/857 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniaj膮cej za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/851 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniaj膮cej za艂膮cznik do decyzji 2009/719/WE w odniesieniu do upowa偶nienia Chorwacji do zmiany rocznego programu monitorowania BSE, opublikowana w Dz. U. UE L 141 z 28.V.2016 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/701 z dnia 4 maja 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/697 z dnia 4 maja 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/645 z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/600 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Rumunii

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/529 z dnia 31 marca 2016 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2007 r. przez Niemcy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/447 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/2460 dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/448 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Malty jako pa艅stwa oficjalnie wolnego od gru藕licy i brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a

Zalecenie Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiaj膮cej minimalne normy ochrony 艣wi艅, w odniesieniu do 艣rodk贸w ograniczaj膮cych potrzeb臋 obcinania ogon贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/80/WE w odniesieniu do Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/237 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/180 z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/168 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE ustanawiaj膮cej status byd艂a oficjalnie wolnego od gru藕licy, brucelozy i enzootycznej bia艂aczki byd艂a dla stad w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich i regionach pa艅stw cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/169 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na terytorium Irlandii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/42 z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2460 z dnia 23 grudnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2433 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/709/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2444 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiaj膮ca standardowe wymagania w zakresie przedk艂adania przez pa艅stwa cz艂onkowskie krajowych program贸w zwalczania i kontroli chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych oraz nadzoru nad nimi w celu uzyskania finansowania Unii oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2008/425/WE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2311 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotycz膮ce 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2291 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/722/UE w odniesieniu do maksymalnej kwoty wk艂adu finansowego Unii na rzecz programu zwalczania w艣cieklizny na 艁otwie w roku 2014

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2278 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych Niemiec: Bremy, Hesji i Dolnej Saksonii jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2239 z dnia 2 grudnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 i H5N2 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2217 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Libii i Maroka

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 z dnia 10 listopada 2015 r. ustanawiaj膮ca warunki realizacji programu szczepie艅 interwencyjnych byd艂a przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/1500

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2058 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 ustanawiaj膮cej procedury sk艂adania wniosk贸w o udzielenie dotacji i wniosk贸w o p艂atno艣膰 oraz zwi膮zanych z nimi informacji, w odniesieniu do 艣rodk贸w nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chor贸b zwierz膮t, o kt贸rych mowa w rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1943 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1783 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1784 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania regionu Irlandii P贸艂nocnej w Zjednoczonym Kr贸lestwie za oficjalnie wolny od brucelozy w odniesieniu do stad byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1765 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu niemieckiego kraju zwi膮zkowego Badenia-Wirtembergia oraz w艂oskiego regionu Dolina Aosty jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1752 z dnia 29 wrze艣nia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/426/UE w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮c膮 decyzj臋 2011/78/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 wrze艣nia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 (UE) 2015/1423

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1432 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i Litwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1423 z dnia 21 sierpnia 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko chorobie guzowatej sk贸ry byd艂a w Grecji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1405 z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5912) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1372 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, 艁otwy i Litwy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5715) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1318 z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii i 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1319 z dnia 29 lipca 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1169 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich, w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Estonii, Litwy i Polski

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wsp贸lnotowych 艣rodk贸w zwalczania grypy ptak贸w i uchylaj膮ca dyrektyw臋 92/40/EWG

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/838 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/909/UE poprzez przed艂u偶enie okresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy i Izraela w wykazie pa艅stw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur niosek na Ukrainie, wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw weterynaryjnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu oraz wymog贸w dotycz膮cych przetwarzania przetwor贸w jajecznych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/579 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 r. przez W艂ochy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/522 z dnia 25 marca 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/398 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia W臋gier do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/398 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia W臋gier do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/338 z dnia 27 lutego 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/315 z dnia 25 lutego 2015 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzje 2010/470/UE i 2010/471/UE w odniesieniu do wymog贸w certyfikacji zdrowia zwierz膮t na potrzeby wewn膮trzunijnego handlu i przywozu do Unii nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w zwierz膮t z rodziny koniowatych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/278 z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/266 z dnia 16 lutego 2015 r. uznaj膮ca Wysp臋 Man za woln膮 od warrozy i zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2013/503/UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/251 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2014/709/WE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/250 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu kraj贸w zwi膮zkowych: Saksonii, Saksonii-Anhaltu, Brandenburgii, Berlina i Meklemburgii-Pomorza Przedniego jako obszar贸w wolnych od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/205 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/415/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z wyst膮pieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 u drobiu w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/129 z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Cypru za oficjalnie wolny od brucelozy (B. melitensis)(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 172)

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/130 z dnia 26 stycznia 2015 r. upowa偶niaj膮ca laboratoria w Chinach do prowadzenia test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 279)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/945/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/939/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/833/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niedawnego wyst膮pienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/936/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/925/UE z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na 2014 r. i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/722/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadk贸w wyst臋powania ma艂ego chrz膮szcza ulowego we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/892/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Francji za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 92/65/EWG w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t, reguluj膮cych wewn膮trzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przyw贸z do Unii Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/864/UE z dnia 28 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/833/UE z dnia 25 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niedawnego wyst膮pienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/833/UE z dnia 25 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Zjednoczonym Kr贸lestwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/808/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niderlandach

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/807/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5 w Zjednoczonym Kr贸lestwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/798/UE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla wewn膮trzunijnego handlu byd艂em i trzod膮 chlewn膮 oraz dodatkowych wymog贸w zdrowotnych dotycz膮cych w艂o艣nia kr臋tego w odniesieniu do wewn膮trzunijnego handlu 艣winiami domowymi

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/778/UE z dnia 6 listopada 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N8 w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/732/UE z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Bu艂garii, Chorwacji, Estonii, Luksemburga, 艁otwy, Malty, Portugalii, S艂owacji i W臋gier

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/708/UE z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/178/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/689/UE z dnia 29 wrze艣nia 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/637/UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE odno艣nie do obszar贸w obj臋tych ograniczeniami w zwi膮zku z afryka艅skim pomorem 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5915)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/513/UE z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE w odniesieniu do obszar贸w na terytorium Litwy, 艁otwy i Estonii obj臋tych ograniczeniami w zwi膮zku z afryka艅skim pomorem 艣wi艅

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/502/UE z dnia 24 lipca 2014 r. dotycz膮ca pewnych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/436/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Dani臋 na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/437/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 i 2013 r. przez Niemcy na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/440/UE z dnia 7 lipca 2014 r. wprowadzaj膮ca odst臋pstwo od decyzji 92/260/EWG i 2004/211/WE w odniesieniu do odprawy czasowej niekt贸rych zarejestrowanych samc贸w koni uczestnicz膮cych w 艢wiatowych Igrzyskach Je藕dzieckich we Francji w 2014 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/441/UE z dnia 7 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/442/UE z dnia 7 lipca 2014 r. zatwierdzaj膮ca plany zwalczania afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 u zdzicza艂ych 艣wi艅 na niekt贸rych obszarach Litwy i Polski

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/448/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2014/178/UE w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/435/UE z dnia 4 lipca 2014 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Hiszpani臋 na finansowanie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮cych zwalczaniu grypy ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/417/UE z dnia 27 czerwca 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowi膮cych cz臋艣膰 sieci nadzoru w pa艅stwach cz艂onkowskich

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 653/2014, z dnia 15 maja 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji byd艂a i etykietowania mi臋sa wo艂owego

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/160/UE z dnia 20 marca 2014 r. uchylaj膮ca wykazy zak艂ad贸w w pa艅stwach trzecich, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie zezwalaj膮 na przyw贸z okre艣lonych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, przyj臋te na podstawie decyzji Rady 95/408/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/199/UE z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zwi膮zku z chorob膮 niebieskiego j臋zyka i krwotoczn膮 chorob膮 zwierzyny p艂owej

Decyzja wykonawcza komisji 2014/217/UE z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki nadzwyczajne s艂u偶膮ce zwalczaniu ospy owiec w Bu艂garii w 2013 r. oraz w Grecji w 2013 i 2014 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/236/UE z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u 艣rodk贸w nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/250/UE z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu herpeswirusa-1 渭谓ar u ostryg (OsHV-1 渭Var) na niekt贸rych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/236/UE z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u 艣rodk贸w nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2551)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/177/UE z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za oficjalnie woln膮 od brucelozy

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/134/UE z dnia 12 marca 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/131/UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka w Niemczech w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/91/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och i Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki I, II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania W臋gier za oficjalnie wolne od gru藕licy, Rumunii i niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/90/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzania programu zwalczania zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy u byd艂a w regionie we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/93/UE z dnia 14 lutego 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w Polsce

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/22/UE z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do zaka藕nej anemii 艂ososia (ISA)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/84/UE z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/426/UE w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮c膮 decyzj臋 2011/78/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycz膮ca niekt贸rych tymczasowych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/12/UE z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/11/UE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji wykonawczej 2012/707/UE okre艣laj膮cej wsp贸lny format dokument贸w s艂u偶膮cych przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierz膮t wykorzystywanych do cel贸w naukowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/784/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca 艣wiadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewn膮trzunijnym owcami i kozami rze藕nymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, okre艣lone w za艂膮czniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/775/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu grypy ptak贸w w Niemczech, W艂oszech i Niderlandach w 2012 i 2013 r. oraz w Danii i Hiszpanii w 2013 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/766/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2013, zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/897/WE zatwierdzaj膮c膮 roczne i wieloletnie programy na 2009 rok i na lata nast臋pne i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2012/761/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na okre艣lone programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/764/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/724/UE z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu na Cyprze w 2013 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzaj膮ca roczne i wieloletnie programy oraz wk艂ad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych, przedstawione przez pa艅stwa cz艂onkowskie na 2014 r. i na lata nast臋pne.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/717/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia podj臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/709/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Stanach Zjednoczonych Ameryki do przeprowadzania test贸w serologicznych w celu monitorowania skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/706/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku Danii odno艣nie do wirusowej posocznicy krwotocznej oraz w przypadku Irlandii i Irlandii P贸艂nocnej, stanowi膮cej terytorium Zjednoczonego Kr贸lestwa, odno艣nie do zaka偶enia herpeswirusem koi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/512/UE z dnia 17 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ca wsparcia finansowego Unii dla niekt贸rych pa艅stw cz艂onkowskich na wspieranie dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej na sezon 2013鈥2014

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/657/UE z dnia 12 listopada 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1, kt贸re nale偶y stosowa膰 w przypadku wyst膮pienia ogniska tej choroby w Szwajcarii, i uchylaj膮ca decyzj臋 2009/494/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/643/UE z dnia 7 listopada 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Hiszpanii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r. uznaj膮ca cz臋艣膰 Unii za woln膮 od warrozy u pszcz贸艂 i ustanawiaj膮ca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewn膮trzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/498/UE z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u nadzoru i innych 艣rodk贸w nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na 艁otwie, Litwie i w Polsce przeciwko afryka艅skiemu pomorowi 艣wi艅 w s膮siednich pa艅stwach trzecich

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/453/UE z dnia 11 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/443/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/445/UE z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla wewn膮trzunijnego handlu owcami i kozami oraz wymog贸w zdrowotnych w odniesieniu do trz臋sawki

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/443/UE z dnia 27 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech, w tym ustanowienia dalszych stref zamkni臋tych i uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2013/439/UE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H7N7 we W艂oszech (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5521)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/207/UE ustanawiaj膮c膮 indywidualny program kontroli i inspekcji zwi膮zany z odbudow膮 zasob贸w tu艅czyka b艂臋kitnop艂etwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu 艢r贸dziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5224)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Kostaryki, Izraela, W艂och, Japonii, Niderland贸w, S艂owenii i Stan贸w Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5160)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 sierpnia 2013 r. dotycz膮ca wk艂adu finansowego Unii z tytu艂u planu szczepie艅 interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi 艣wi艅 na 艁otwie i Bia艂orusi oraz z tytu艂u wprowadzenia 艣rodk贸w nadzoru na 艁otwie, Litwie i Bia艂orusi w zwi膮zku ze 艣rodkami nadzwyczajnymi wprowadzonymi w celu zwalczania tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4980)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie wprowadzaniu do Unii wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z niekt贸rych pa艅stw trzecich lub cz臋艣ci terytorium pa艅stw trzecich, w kt贸rych potwierdzono obecno艣膰 choroby, oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2011/78/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4951)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych dobrostanu zwierz膮t w niekt贸rych wzorach 艣wiadectw zdrowia

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/346/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. zatwierdzaj膮ca plan przed艂o偶ony przez Chorwacj臋 w celu zatwierdzania zak艂ad贸w do wewn膮trzunijnego handlu drobiem i jajami wyl臋gowymi na podstawie dyrektywy Rady 2009/158/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/347/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. zatwierdzaj膮ca przed艂o偶one przez Chorwacj臋 plany gotowo艣ci dotycz膮ce kontroli okre艣lonych chor贸b zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/340/UE z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 w Chorwacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/274/UE z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 na W臋grzech

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/252/UE z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Danii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/251/UE z dnia 27 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Portugalii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/225/UE z dnia 17 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2012/362/UE dotycz膮c膮 wsparcia finansowego Unii dla niekt贸rych pa艅stw cz艂onkowskich na wspieranie dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej, w odniesieniu do przed艂u偶enia termin贸w dla program贸w bada艅 realizowanych przez te pa艅stwa cz艂onkowskie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/222/UE z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Hiszpanii w 2009 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/221/UE z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Belgii w 2007 i 2008 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/213/UE z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu herpeswirusa 1 渭谓ar u ostryg (OsHV-1 渭谓ar) na niekt贸rych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/188/UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda艅 dotycz膮cych niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierz膮t podczas transportu i zwi膮zanych z tym dzia艂a艅 oraz zmieniaj膮cego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz膮dzenie (WE) nr 1255/97

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/164/UE z dnia 27 marca 2013 r. uchylaj膮ca decyzje 2003/135/WE, 2004/832/WE i 2005/59/WE zatwierdzaj膮ce plany zwalczania klasycznego pomoru 艣wi艅 i szczepie艅 interwencyjnych zdzicza艂ych 艣wi艅 w Niemczech, we Francji i w S艂owacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/137/UE, z dnia 15 marca 2013 r., zezwalaj膮ca na wykorzystanie zagro偶onego byd艂a do ko艅ca okresu produkcyjnego w Hiszpanii po oficjalnym potwierdzeniu obecno艣ci BSE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/91/UE z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 na 艁otwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/90/UE z dnia 18 lutego 2013 r. zatwierdzaj膮ca plan zwalczania klasycznego pomoru 艣wi艅 u zdzicza艂ych 艣wi艅 i szczepie艅 interwencyjnych tych 艣wi艅 na niekt贸rych obszarach 艁otwy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/76/UE z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/719/WE upowa偶niaj膮c膮 niekt贸re pa艅stwa cz艂onkowskie do zmiany swoich rocznych program贸w monitorowania BSE

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/753/UE z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do program贸w nadzoru dla Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa oraz statusu wolnego od choroby dla Finlandii i Zjednoczonego Kr贸lestwa w zakresie niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/411/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2010/472/UE odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wirus贸w Simbu oraz krwotocznej choroby zwierzyny p艂owej (Dz.U. L 192 z 20.7.2012)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/737/UE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do dyrektywy Rady 82/894/EWG w sprawie zg艂aszania chor贸b zwierz膮t we Wsp贸lnocie

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/707/UE z dnia 14 listopada 2012 r. okre艣laj膮ca wsp贸lny format dokument贸w s艂u偶膮cych przekazywaniu informacji zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierz膮t wykorzystywanych do cel贸w naukowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/702/UE z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do wysy艂ki do innych pa艅stw cz艂onkowskich niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa i wyrob贸w mi臋snych z pa艅stw cz艂onkowskich, na terytorium kt贸rych le偶膮 obszary wymienione w cz臋艣ci III za艂膮cznika do tej decyzji

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/701/UE z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Irlandii, Irlandii P贸艂nocnej i prowincji Bolzano we W艂oszech do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich lub ich region贸w, kt贸re s膮 wolne od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7976

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Belgii, Austrii, Brazylii, Kolumbii, Chorwacji i Nikaragui (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5860) (2012/489/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/460/UE z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Cloppenburgu w Niemczech w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/459/UE z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy we W艂oszech w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/358/UE z dnia 3 lipca 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w listopadzie 2010 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/349/UE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii dla Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, W艂och, Niderland贸w i Zjednoczonego Kr贸lestwa na badania dotycz膮ce wirusa Schmallenberg

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/350/UE z dnia 2 lipca 2012 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/303/UE z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/282/UE z dnia 22 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/425/WE w odniesieniu do standardowych wymaga艅 w zakresie przedk艂adania przez pa艅stwa cz艂onkowskie krajowych program贸w zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych w celu uzyskania finansowania ze 艣rodk贸w Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/253/UE z dnia 10 maja 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do dyrektywy Rady 2004/68/WE w odniesieniu do podstawowych kryteri贸w og贸lnych do uznania terytorium za wolne od choroby niebieskiego j臋zyka.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/250/UE z dnia 8 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych klasycznego pomoru 艣wi艅 w Niemczech

Decyzja 2012/203/UE wykonawcza Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chile w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z 偶ywych, sch艂odzonych, mro偶onych lub przetworzonych ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic i 艣limak贸w morskich przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/5/UE z dnia 14 marca 2012 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 2000/75/WE w zakresie szczepie艅 przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 marca 2012 r. zatwierdzaj膮ca niekt贸re zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2012 i zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/807/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do wk艂adu finansowego Unii w programy zwalczania trz臋sawki owiec i p艂atno艣ci zaliczkowych dokonywanych przez Uni臋 z tytu艂u program贸w zwalczania w艣cieklizny na rok 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1406)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie finansowania 艣rodk贸w nadzoru stosowanych w stanach zagro偶enia w艣cieklizn膮 w p贸艂nocnej Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1354)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/132/UE z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu grypy ptak贸w w Niemczech, we W艂oszech i w Niderlandach w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/112/UE z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw zdrowia dla zwierz膮t pochodz膮cych z gospodarstw oraz zwierz膮t, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w z zatwierdzonych jednostek, instytut贸w lub o艣rodk贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/111/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Danii i Panamy

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/110/UE z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczepie艅 zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptak贸w u kaczek krzy偶贸wek w Portugalii oraz niekt贸rych 艣rodk贸w ograniczaj膮cych przemieszczanie takiego drobiu i pochodz膮cych od niego produkt贸w

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii na 艣rodki nadzwyczajne podj臋te w celu zwalczania w 2011 r. choroby p臋cherzykowej 艣wi艅 we W艂oszech i klasycznego pomoru 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/881/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycz膮ca przyj臋cia decyzji w sprawie finansowania celem wspierania dobrowolnych bada艅 w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczo艂y miodnej

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/862/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzaj膮ca okre艣lone zmienione programy zwalczania i monitorowania chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych na rok 2011 i zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/712/UE w odniesieniu do wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone t膮 decyzj膮

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/855/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na niekt贸re 艣rodki s艂u偶膮ce zwalczaniu pryszczycy u dzikich zwierz膮t w po艂udniowo-wschodniej Bu艂garii w latach 2011鈥2012

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/852/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2005/363/WE dotycz膮c膮 艣rodk贸w ochrony zdrowia zwierz膮t przed afryka艅skim pomorem 艣wi艅 na Sardynii we W艂oszech

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/844/UE z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2006/415/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w podtypu H5N1 u drobiu we Wsp贸lnocie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/838/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE w odniesieniu do okresu stosowania 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/825/UE z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/221/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w krajowych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu niekt贸rych chor贸b zwierz膮t wodnych na cz臋艣ci terytori贸w Irlandii, Finlandii i Szwecji

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzaj膮ca roczne i wieloletnie programy oraz wk艂ad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niekt贸rych chor贸b zwierz膮t i chor贸b odzwierz臋cych, przedstawione przez pa艅stwa cz艂onkowskie na 2012 rok i na lata nast臋pne

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/806/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciwko chorobie niebieskiego j臋zyka w Luksemburgu w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/805/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Szwecji w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/804/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Niderlandach w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/803/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka w Austrii w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/802/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka we W艂oszech w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/801/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach plan贸w szczepie艅 interwencyjnych przeciw chorobie niebieskiego j臋zyka we Francji w 2007 i 2008 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/800/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu choroby niebieskiego j臋zyka w Niemczech w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/799/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Polsce w 2007 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/798/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Hiszpanii w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/797/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Hiszpanii w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/796/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu ptasiej grypy w Cloppenburgu, w Niemczech, w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/795/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania choroby p臋cherzykowej 艣wi艅 we W艂oszech w 2009 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/794/UE z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, przedsi臋wzi臋tych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niderlandach w 2010 r

Decyzja wykonawcza Komisji 2001/743/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE wzgl臋dem 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 we Francji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii przeznaczonego na 艣rodki stosowane w stanach zagro偶enia, s艂u偶膮ce zwalczaniu pryszczycy w Bu艂garii w 2011 r.

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2011 r. ustanawiaj膮ca wk艂ad finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, wprowadzonych w celu zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2010 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/685/UE z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r. uznaj膮ca w pe艂ni operacyjny charakter litewskiej bazy danych dotycz膮cych byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/674/UE z dnia 12 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/558/WE w zakresie statusu wolnego od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a dla niekt贸rych region贸w administracyjnych w Niemczech

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/675/UE z dnia 12 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/467/WE w odniesieniu do uznania 艁otwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od gru藕licy oraz uznania niekt贸rych region贸w administracyjnych w Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/648/UE z dnia 4 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/185/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Belgii do wykazu pa艅stw cz艂onkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/629/UE z dnia 20 wrze艣nia 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia byd艂a domowego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/546/UE z dnia 16 wrze艣nia 2011 r. uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/508/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/508/UE z dnia 16 sierpnia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5798)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 lipca 2011 r. dotycz膮cej niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w zwi膮zku z klasycznym pomorem 艣wi艅 na Litwie

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/388/UE z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/44/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/378/UE z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca cz臋艣膰 A za艂膮cznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratori贸w upowa偶nionych do pracy z 偶ywym wirusem pryszczycy

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/855/WE odno艣nie do 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do klasycznego pomoru 艣wi艅 na W臋grzech i S艂owacji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/719/WE upowa偶niaj膮c膮 niekt贸re pa艅stwa cz艂onkowskie do zmiany swoich rocznych program贸w monitorowania BSE

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 maja 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niekt贸rych region贸w W艂och, Polski i Zjednoczonego Kr贸lestwa za oficjalnie wolne od gru藕licy byd艂a, brucelozy byd艂a i enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/198/UE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2011/44/UE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki VII i IX do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii聽

Decyzja Komisji 2011/91/UE z dnia 10 lutego 2011 r. upowa偶niaj膮ca laboratorium w Korei Po艂udniowej do prowadzenia test贸w serologicznych w monitorowaniu skuteczno艣ci szczepionek przeciwko w艣ciekli藕nie

Decyzja Komisji 2011/89/UE z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wk艂adu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty bada艅 nad gor膮czk膮 Q

Decyzja Komisji 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie rozprzestrzenianiu si臋 wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z Rosji do Unii

Decyzja Komisji 2011/44/UE z dnia 19 stycznia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja Komisji 2011/8/UE z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycz膮ca niekt贸rych przej艣ciowych 艣rodk贸w ochronnych przeciwko pryszczycy w Bu艂garii

Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratori贸w upowa偶nionych do pracy z 偶ywym wirusem pryszczycy

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 291/10/COL z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uznania zatwierdzonych stref w Norwegii odno艣nie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens

Decyzja Komisji 2010/776/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycz膮ca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy u byd艂a

Decyzja Urz臋du Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycz膮ca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky鈥檈go

Decyzja Komisji 2010/761/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do 艣rodk贸w krajowych zatwierdzonych przez W臋gry i Zjednoczone Kr贸lestwo dla wiosennej wiremii karpi

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9401724
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl