Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Uboczne produkty pochodzenia zwierz臋cego - UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy w odniesieniu do wysy艂ania produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego i produkt贸w pochodnych pomi臋dzy pa艅stwami cz艂onkowskimi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy (Dz.U. L 300 z 14.11.2009)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r. okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, i uchylaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz膮dzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierz臋cego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 749/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki VII i IX do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 35/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wyd艂u偶enia okresu przej艣ciowego dla stosowania niekt贸rych 艣wiadectw zdrowia dotycz膮cych mleka i przetwor贸w mlecznych, surowicy zwierz膮t koniowatych oraz poddanych obr贸bce produkt贸w z krwi, z wyj膮tkiem produkt贸w z krwi zwierz膮t koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produkt贸w technicznych

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl