Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Pasze 鈥 Rozporz膮dzenia UE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materia艂贸w paszowych (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1086 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 634/2007 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

(9) ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1006 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 1206/2012 w odniesieniu do zmiany szczepu produkcyjnego preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako dodatku paszowego u drobiu rze藕nego, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd.) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )
(13) ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1007 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu lecytyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)
(16) ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1008 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia: JHJ Ltd) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/963 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcze艣niej sklasyfikowany jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (wcze艣niej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w i prosi膮t odsadzonych od maciory oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 358/2005 i (UE) nr 1270/2009 (posiadacz zezwolenia: Kemin Europa NV) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/962 z dnia 7 czerwca 2017 r. zawieszaj膮ce zezwolenie na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t i wszystkich kategorii (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/961 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium CECT 4515 jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory oraz na nowe zastosowanie w wodzie do pojenia dla prosi膮t odsadzonych od maciory i kurcz膮t rze藕nych oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2036/2005 i rozporz膮dzenie (UE) nr 887/2011 (posiadacz zezwolenia Evonik Nutrition & Care GmbH) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/950 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski i wszystkich gatunk贸w ptak贸w odchowywanych na nioski (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/940 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu mr贸wkowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/930 z dnia 31 maja 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu szczepu mikroorganizm贸w DSM 11798 z rodziny Coriobacteriaceae jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 1016/2013 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/912 z dnia 29 maja 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum DSM 29024 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/913 z dnia 29 maja 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu esterazy fumonizynowej wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 26643) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/838 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do pasz dla niekt贸rych ekologicznych zwierz膮t akwakultury (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/873 z dnia 22 maja 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/786 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji m膮czki rybnej i oleju z ryb (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/455 z dnia 15 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) i Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) jako dodatku paszowego dla ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/447 z dnia 14 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla loch, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w, ciel膮t do dalszego chowu i indyk贸w rze藕nych oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1453/2004, (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 600/2005 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/439 z dnia 13 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/440 z dnia 13 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, podrz臋dnych gatunk贸w drobiu rze藕nego i podrz臋dnych gatunk贸w drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd., prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 jako Danisco Animal Nutrition)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/429 z dnia 10 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcze艣niej sklasyfikowany jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (wcze艣niej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 358/2005 i (WE) nr 1284/2006 i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 516/2010 (posiadacz zezwolenia Kemin Europa NV)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/420 z dnia 9 marca 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu olejku tymiankowego, syntetycznego olejku z any偶u gwiazdkowego i proszku z kory myd艂odrzewu w艂a艣ciwego jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski oraz podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w rze藕nych i odchowywanych na nioski (posiadacz zezwolenia Delacon Biotechnik GmbH)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/410 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 184/2007 i (UE) nr 104/2010 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie dimr贸wczanu potasu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/307 z dnia 21 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie suchego wyci膮gu z winogron Vitis vinifera spp. vinifera jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t z wyj膮tkiem ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/219 z dnia 8 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 27273) jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory podrz臋dnych gatunk贸w 艣wi艅 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/210 z dnia 7 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia Adisseo France S.A.S.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/211 z dnia 7 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 516/2007 (posiadacz zezwolenia Beldem, oddzia艂 Puratos NV)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/194 z dnia 3 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/187 z dnia 2 lutego 2017 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/172 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametr贸w przekszta艂cania produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunk贸w przywozu karmy dla zwierz膮t domowych i wywozu przetworzonego obornika

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 oraz Enterococcus faecium CECT 4515

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/53 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie butan-1-olu, heksan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, etanolu, aldehydu octowego, propanalu, butanalu, pentanalu, heksanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-dietoksyetanu, kwasu mr贸wkowego, kwasu octowego, kwasu propionowego, kwasu walerianowego, kwasu heksanowego, kwasu oktanowego, kwasu dekanowego, kwasu dodekanowego, kwasu oleinowego, kwasu heksadekanowego, kwasu tetradekanowego, kwasu heptanowego, kwasu nonanowego, octanu etylu, octanu propylu, octanu butylu, octanu heksylu, octanu oktylu, octanu nonylu, octanu decylu, octanu dodecylu, octanu heptylu, octanu metylu, ma艣lanu metylu, ma艣lanu butylu, ma艣lanu pentylu, ma艣lanu heksylu, ma艣lanu octylu, dekanianu etylu, heksanianu etylu, heksanianu propylu, heksanianu pentylu, heksanianu heksylu, heksanianu metylu, mr贸wczanu etylu, dodekanianu etylu, tetradekanianu etylu, nonanianu etylu, oktanianu etylu, propionianu etylu, propionianu metylu, walerianianu etylu, walerianianu butylu, heks-3-enianu etylu, heksadekanianu etylu, trans-2-butenianu etylu, undekanianu etylu, izowalerianianu butylu, izoma艣lanu heksylu, 2-metyloma艣lanu metylu, 2-metyloma艣lanu heksylu, cytrynianu trietylu, izowalerianianu heksylu i 2-metylowalerianianu metylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/54 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 2-metylopropan-1-olu, izopentanolu, 3,7-dimetylooktan-1-olu, 2-etyloheksan-1-olu, 2-metylopropanalu, 3-metylobutanalu, aldehydu 2-metylomas艂owego, kwasu 3-metylomas艂owego, kwasu 2-metylowalerianowego, kwasu 2-etylomas艂owego, kwasu 2-metylomas艂owego, kwasu 2-metyloheptanowego, kwasu 4-metylononanowego, kwasu 4-metylooktanowego, octanu izobutylu, ma艣lanu izobutylu, heksanianu 3-metylobutylu, dodekanianu 3-metylobutylu, oktanianu 3-metylobutylu, propionianu 3-metylobutylu, mr贸wczanu 3-metylobutylu, trima艣lanu glicerolu, izoma艣lanu izobutylu, izoma艣lanu izopentylu, izowalerianianu izobutylu, 2-metyloma艣lanu izopentylu, izowalerianianu 2-metylobutylu oraz ma艣lanu 2-metylobutylu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/55 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/56 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu mlekowego, kwasu 4-oksowalerianowego, kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, acetooctanu etylu, mleczanu etylu, mleczanu butylu, 4-oksowalerianianu etylu, bursztynianu dietylu, malonianu dietylu, o-butyrylomleczanu butylu, mleczanu heks-3-enylu, mleczanu heksylu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu i heksano-1,4-laktonu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/57 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 1,8-cyneolu, 3,4-dihydrokumaryny i 4-metylotetrahydropiranu 2-(2-metyloprop-1-enylu) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/58 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie alfa-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-metylofenylo)propan-2-olu, terpineolu i octanu linalilu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/59 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 1,1-dimetoksy-2-fenyloetanu, mr贸wczanu fenetylu, oktanianu fenetylu, izoma艣lanu fenetylu, 2-metyloma艣lanu fenetylu i benzoesanu fenetylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/60 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla 艣wi艅, prze偶uwaczy i koni z wyj膮tkiem tych, kt贸rych mleko jest przeznaczone do spo偶ycia przez ludzi, i zwierz膮t domowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/61 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t z wyj膮tkiem ryb i drobiu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/62 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie aldehydu 3-(metylotio)propionowego, 3-(metylotio)propionianu metylu, allilotiolu, siarczku dimetylu, siarczku dibutylu, disiarczku diallilu, trisiarczku diallilu, trisiarczku dimetylu, disiarczku dipropylu, izotiocyjanianu allilu, disiarczku dimetylu, 2-metylobenzeno-1-tiolu, butanotianu S-metylu, disiarczku allilu metylu, 3-(metylotio)propan-1-olu, 3-(metylotio)heksan-1-olu, 1-propano-1-tiolu, siarczku diallilu, 2,4-ditiapentanu, 2-metylo-2-(metyloditio)propanalu, 2-metylopropano-1-tiolu, metylosulfinylometanu, propano-2-tiolu, 3,5-dimetylo-1,2,4-tritiolanu i 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatianu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t.

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/63 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie alkoholu benzylowego, alkoholu 4-izopropylobenzylowego, benzaldehydu, aldehydu 4-izopropylobenzylowego, aldehydu salicylowego, aldehydu p-toluilowego, aldehydu 2-metoksybenzylowego, kwasu benzoesowego, octanu benzylu, ma艣lanu benzylu, mr贸wczanu benzylu, propionianu benzylu, heksanianu benzylu, izoma艣lanu benzylu, izowalerianianu benzylu, salicylanu heksylu, fenylooctanu benzylu, benzoesanu metylu, benzoesanu etylu, benzoesanu izopentylu, salicylanu pentylu i benzoesanu izobutylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t oraz na stosowanie aldehydu p-weratrowego i kwasu galusowego jako dodatk贸w paszowych dla niekt贸rych gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/64 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/65 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i d-limonenu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2260 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 226/2007, (WE) nr 1293/2008, (WE) nr 910/2009, (WE) nr 911/2009, (UE) nr 1120/2010, (UE) nr 212/2011 oraz rozporz膮dzenia wykonawcze (UE) nr 95/2013 i (UE) nr 413/2013 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M i Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2261 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie tlenku miedzi(I) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2150 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Lactobacillus plantarum DSM 29025 i Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2023 z dnia 18 listopada 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu, sorbinianu potasu, kwasu mr贸wkowego i mr贸wczanu sodu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1964 z dnia 9 listopada 2016 r. dotycz膮ce zezwole艅 na stosowanie preparatu dolomit-magnezyt jako dodatku paszowego dla kr贸w mlecznych i innych gatunk贸w prze偶uwaczy utrzymywanych do cel贸w produkcji mleka, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w oraz preparatu montmorylonit-illit jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1881 z dnia 24 pa藕dziernika 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywno艣ci 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1833 z dnia 17 pa藕dziernika 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu lektyn fasoli (lektyn Phaseolus vulgaris) jako dodatku paszowego dla prosi膮t ss膮cych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1768 z dnia 4 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w oraz uchylenia rozporz膮dzenia (WE) nr 904/2009

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/973 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie bislizynianu cynku jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Dz.U. L 161 z 18.6.2016)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1220 z dnia 26 lipca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-treoniny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie dwuwodnego octanu cynku, bezwodnego chlorku cynku, tlenku cynku, siedmiowodnego siarczanu cynku, jednowodnego siarczanu cynku, uwodnionego aminokwasowego chelatu cynku, chelatu cynku z hydrolizatami bia艂kowymi, uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci sta艂ej) i uwodnionego glicynowego chelatu cynku (w postaci p艂ynnej) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1334/2003, (WE) nr 479/2006 i (UE) nr 335/2010 oraz rozporz膮dzenia wykonawcze (UE) nr 991/2012 i (UE) nr 636/2013

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1007 z dnia 22 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla prze偶uwaczy innych ni偶 jagni臋ta rze藕ne, kot贸w i ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/997 z dnia 21 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako dodatku paszowego dla loch karmi膮cych i podrz臋dnych gatunk贸w 艣wi艅

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/972 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-argininy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/973 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie bislizynianu cynku jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/895 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/896 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie winian贸w 偶elazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/897 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kur niosek i ryb ozdobnych (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1444/2006, (UE) nr 333/2010 i (UE) nr 184/2011 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/898 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis (ATCC 53757) i jego proteazy (EC 3.4.21.19) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, gatunk贸w podrz臋dnych drobiu rze藕nego, odchowywanego na nioski oraz ptak贸w ozdobnych (posiadacz zezwolenia Novus Europe SA/N.V.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/899 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w drobiu i wszystkich gatunk贸w 艣wi艅 (poza prosi臋tami ss膮cymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/900 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Product Sp. z o.o.)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/900 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Product Sp. z o.o.) (Dz.U. L 152 z 9.6.2016)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 167/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia i nazwy handlowej kokcydiostatyku

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/348 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 98/2012 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci preparatu 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 23036) stosowanego jako dodatek paszowy dla tucznik贸w (posiadacz zezwolenia Huvepharma EOOD) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/329 z dnia 8 marca 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w oraz dla prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w, macior i podrz臋dnych gatunk贸w 艣wi艅 (posiadacz zezwolenia Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/104 z dnia 27 stycznia 2016 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla rzadkich gatunk贸w prze偶uwaczy rze藕nych i utrzymywanych do cel贸w produkcji mleka

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2382 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu alfa-galaktozydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) jako dodatku paszowego dla kur niosek i podrz臋dnych gatunk贸w drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2304 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla indyk贸w rze藕nych i indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2305 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, podrz臋dnych gatunk贸w drobiu rze藕nego i prosi膮t odsadzonych od maciory oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 1520/2007

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2306 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny jako dodatku paszowego dla kot贸w i ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2307 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu nikotynoamidomenadionu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/2294 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatk贸w paszowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1761 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do sprawozda艅 wsp贸lnotowych laboratori贸w referencyjnych, op艂at i laboratori贸w wymienionych w za艂膮czniku II do tego rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1747 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. w sprawie sprostowania za艂膮cznika do rozporz膮dzenia (UE) nr 26/2011 dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w 偶ywieniu zwierz膮t wszystkich gatunk贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1489 z dnia 3 wrze艣nia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 oraz Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1490 z dnia 3 wrze艣nia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu karwakrolu, aldehydu cynamonowego i oleo偶ywicy Capsicum jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia: Pancosma France S.A.S.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1486 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kantaksantyny jako dodatku paszowego dla niekt贸rych kategorii drobiu, ryb ozdobnych i ptak贸w ozdobnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1426 z dnia 25 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, tymolu, eugenolu i piperyny jako dodatku paszowego u kurcz膮t rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, gatunk贸w podrz臋dnych drobiu rze藕nego i gatunk贸w podrz臋dnych drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Product)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1414 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 136/2012 dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie wodorosiarczanu(VI) sodu jako dodatku paszowego dla zwierz膮t domowych i zwierz膮t niewykorzystywanych do produkcji 偶ywno艣ci (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1415 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie astaksantyny jako dodatku paszowego dla ryb, skorupiak贸w i ryb ozdobnych (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1416 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie wodorosiarczanu(VI) sodu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1417 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kr贸lik贸w rze藕nych i hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Huvepharma NV) (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1408 z dnia 19 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie DL-metionylo-DL-metioniny jako dodatku paszowego dla ryb i skorupiak贸w (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1399 z dnia 17 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce odmowy przyznania zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (wcze艣niej Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako dodatku paszowego dla byd艂a opasowego, kr贸lik贸w rze藕nych, kurcz膮t rze藕nych, prosi膮t (odsadzonych od maciory), tucznik贸w, loch przeznaczonych do rozrodu i ciel膮t przeznaczonych do chowu oraz odwo艂ania zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) jako dodatku paszowego dla indyk贸w rze藕nych i kr贸lic hodowlanych, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 256/2002, (WE) nr 1453/2004, (WE) nr 255/2005 i (WE) nr 1200/2005 oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 166/2008, (WE) nr 378/2009 i rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 288/2013 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1152 z dnia 14 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie ekstrakt贸w tokoferolu z olej贸w ro艣linnych, bogatych w tokoferol (w postaci delta) ekstrakt贸w z olej贸w ro艣linnych i alfa-tokoferolu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 403/2009 i rozporz膮dzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1103 z dnia 8 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie beta-karotenu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1104 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 237/2012 w odniesieniu do nowej postaci alfa-galaktozydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski i podrz臋dnych gatunk贸w drobiu z wyj膮tkiem niosek oraz zezwolenia na stosowanie tego dodatku paszowego w wodzie do pojenia kurcz膮t rze藕nych, a tak偶e zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 544/2013 w odniesieniu do maksymalnej zawarto艣ci tego dodatku paszowego w mieszankach paszowych pe艂noporcjowych oraz jego kompatybilno艣ci z kokcydiostatykami (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatk贸w stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t (Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 03, tom 40, s. 238)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1061 z dnia 2 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu askorbinowego, soli sodowej fosforanu askorbylu, soli sodowo-wapniowej fosforanu askorbylu, askorbinianu sodu, askorbinianu wapnia i palmitynianu askorbylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1053 z dnia 1 lipca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla ciel膮t do dalszego chowu, prosi膮t, kurcz膮t rze藕nych, indyk贸w rze藕nych, kot贸w i ps贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 255/2005, (WE) nr 1200/2005 i (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Chevita Tierarzneimittel-GmbH)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1040 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci azoksystrobiny, dimoksystrobiny, fluroksypyru, metoksyfenozydu, metrafenonu, oksadiargilu i tribenuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1043 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, indyk贸w rze藕nych, kur niosek, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w oraz podrz臋dnych gatunk贸w drobiu rze藕nego i odchowywanego na nioski oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 2148/2004, (WE) nr 828/2007 i (WE) nr 322/2009

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1020 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kur niosek i podrz臋dnych gatunk贸w drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/897 z dnia 11 czerwca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chlorowodorku tiaminy i monoazotanu tiaminy jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/861 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie jodku potasu, bezwodnego jodanu wapnia i powlekanego, granulowanego bezwodnego jodanu wapnia jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/722 z dnia 5 maja 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie tauryny jako dodatku paszowego dla psowatych, kotowatych i 艂asicowatych oraz dla ryb mi臋so偶ernych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/723 z dnia 5 maja 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie biotyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/662 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-karnityny i L-winianu L-karnityny jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/661 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych i odchowywanych na kury nioski oraz podrz臋dnych gatunk贸w drobiu rze藕nego i odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia 鈥 Adisseo France S.A.S.).

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/518 z dnia 26 marca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, gatunk贸w podrz臋dnych drobiu rze藕nego i gatunk贸w podrz臋dnych drobiu odchowywanego na kury nioski oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 361/2011 w odniesieniu do ich kompatybilno艣ci z kokcydiostatykami (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.).

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/502 z dnia 24 marca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatku paszowego dla kr贸w mlecznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/489 z dnia 23 marca 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umo偶liwienia pa艅stwom cz艂onkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizm贸w zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/328 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 w odniesieniu do dokumentu wej艣cia dotycz膮cego paszy i 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/327 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymog贸w w zakresie wprowadzania do obrotu i warunk贸w stosowania dodatk贸w (paszowych) sk艂adaj膮cych si臋 z preparat贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/264 z dnia 18 lutego 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie neohesperydyny DC jako dodatku paszowego dla owiec, ryb, ps贸w, ciel膮t i niekt贸rych kategorii 艣wi艅

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/186 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci arsenu, fluoru, o艂owiu, rt臋ci, endosulfanu i nasion ambrozji

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/47 z dnia 14 stycznia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM 21564) jako dodatku paszowego dla kr贸w mlecznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/46 z dnia 14 stycznia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, indyk贸w rze藕nych i perlic rze藕nych i hodowlanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/38 z dnia 13 stycznia 2015 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako dodatku paszowego dla kur niosek oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1520/2007

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1358/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiaj膮ce szczeg贸艂owe zasady wdra偶ania rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do pochodzenia zwierz膮t akwakultury ekologicznej, praktyk gospodarskich w sektorze akwakultury, paszy dla zwierz膮t i produkt贸w akwakultury ekologicznej oraz substancji dopuszczonych do stosowania w akwakulturze ekologicznej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie inozytolu jako dodatku paszowego dla ryb i skorupiak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1236/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1230/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie bilizynianu miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1138/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako dodatku paszowego dla macior

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1123/2014 z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2008/38/WE ustanawiaj膮c膮 wykaz planowanych zastosowa艅 pasz zwierz臋cych do szczeg贸lnych potrzeb 偶ywieniowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1115/2014 z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu esterazy fumonizynowej wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 26643) jako dodatku paszowego dla 艣wi艅

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1109/2014 z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla byd艂a opasowego, rzadkich gatunk贸w prze偶uwaczy rze藕nych, kr贸w mlecznych i rzadkich gatunk贸w prze偶uwaczy mlecznych oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1288/2004 i (WE) nr 1811/2005 (posiadacz zezwolenia: Alltech France)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1108/2014 z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako dodatku paszowego dla indyk贸w rze藕nych i indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1076/2014 z dnia 13 pa藕dziernika 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu zawieraj膮cego ekstrakt 艣rodka aromatyzuj膮cego dymu w臋dzarniczego 鈥 2b0001 jako dodatku paszowego dla ps贸w i kot贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2014 z dnia 10 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 271/2009 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kur niosek

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 179 z dnia 19 czerwca 2014 r.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nak艂adaj膮ce specjalne warunki dotycz膮ce przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1152/2009

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 852/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 862/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu jako dodatku paszowego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 863/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1730/2006 i (WE) nr 1138/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na kwas benzoesowy (VevoVitall) jako dodatek paszowy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 847/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie DL-selenometioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 848/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 403/2009 w odniesieniu do etykietowania dodatku paszowego L-waliny

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 849/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 oraz Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotycz膮ce odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) i Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) jako dodatk贸w paszowych

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 399/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie preparat贸w Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 oraz Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 23 kwietnia 2014 r.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 684/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kantaksantyny jako dodatku paszowego dla kur hodowlanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 399/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 oraz Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych i prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia ROAL Oy)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 304/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 305/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t opr贸cz prze偶uwaczy, 艣wi艅 i drobiu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 943/2005, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 (posiadacz zezwolenia Adisseo France SAS)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 291/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1289/2004 w odniesieniu do okresu karencji i maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci dodatku paszowego dekokwinat

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 292/2014 z dnia 21 marca 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126897) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory i loch

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 131/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 601/2013 dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie tetrahydratu octanu kobaltu(II), w臋glanu kobaltu(II), monohydratu wodorotlenku w臋glanu (2:3) kobaltu(II), heptahydratu siarczanu kobaltu(II) oraz powlekanego, granulowanego monohydratu wodorotlenku w臋glanu (2:3) kobaltu(II) jako dodatk贸w paszowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 121/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-selenometioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 107/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wycofania z obrotu dodatk贸w paszowych: chlorek kobaltu (II), heksahydrat; azotan kobaltu (II), heksahydrat i siarczan kobaltu (II), monohydrat oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1334/2003

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 101/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-tyrozyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 839/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie mocznika jako dodatku paszowego dla prze偶uwaczy (Dz.U. L 252 z 19.9.2012)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 5/2014 z dnia 6 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce dyrektyw臋 2008/38/WE ustanawiaj膮c膮 wykaz planowanych zastosowa艅 pasz zwierz臋cych do szczeg贸lnych potrzeb 偶ywieniowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1404/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla tucznik贸w (posiadacz zezwolenia BASF SE)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1365/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu alfa-galaktozydazy wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) jako dodatku paszowego dla gatunk贸w podrz臋dnych drobiu rze藕nego i kurcz膮t odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1334/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia oraz w odniesieniu do zalecanej dawki preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1274/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania za艂膮cznik贸w II i III do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz za艂膮cznika do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do niekt贸rych dodatk贸w do 偶ywno艣ci

Zalecenie Komisji 2013/711/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia obecno艣ci dioksyn, furan贸w i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1222/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatk贸w paszowych dla prze偶uwaczy, 艣wi艅 i drobiu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 i Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 jako dodatku paszowego dla ciel膮t przeznaczonych do dalszego chowu oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1288/2004 (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1113/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 i Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Zalecenie Komisji 2013/637/UE z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniaj膮ce zalecenie 2006/576/WE w odniesieniu do toksyn T-2 i HT-2 w mieszankach paszowych dla kot贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1078/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu fumarowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1077/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 oraz Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 jako dodatku paszowego dla prosi膮t ss膮cych (posiadacz zezwolenia 鈥 Lactina Ltd.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1059/2013 z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla byd艂a opasowego oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 492/2006 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1060/2013 z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie bentonitu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1061/2013 z dnia 29 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla ciel膮t, ko藕l膮t, kot贸w i ps贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1288/2004 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1055/2013 z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu ortofosforowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1040/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla tucznik贸w i podrz臋dnych gatunk贸w 艣wi艅 do tuczu innych ni偶 Sus scrofa domesticus oraz indyk贸w rze藕nych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1016/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu szczepu mikroorganizm贸w DSM 11798 z rodziny Coriobacteriaceae jako dodatku paszowego dla 艣wi艅

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2013 z dnia 22 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 2380/2001, (WE) nr 1289/2004, (WE) nr 1455/2004, (WE) nr 1800/2004, (WE) nr 600/2005 i (UE) nr 874/2010 oraz rozporz膮dzenia wykonawcze (UE) nr 388/2011, (UE) nr 532/2011 i (UE) nr 900/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na niekt贸re dodatki paszowe

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1006/2013 z dnia 18 pa藕dziernika 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie L-cystyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 803/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie kwasu foliowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (1)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium NCIMB 11181 jako dodatku paszowego dla ciel膮t przeznaczonych do chowu i na opas oraz dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1333/2004 (1)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu jako dodatku paszowego (1)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 795/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chlorku choliny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (1)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 787/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla indyk贸w rze藕nych i indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 775/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski i gatunk贸w podrz臋dnych drobiu innych ni偶 wykorzystywane jako nioski (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 774/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus kefiri DSM 19455 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla prze偶uwaczy, kot贸w i ps贸w (posiadacz zezwolenia BASF SE)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 667/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Eli Lilly and Company Ltd.) oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 162/2003

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie b艂臋kitu patentowego V jako dodatku paszowego dla zwierz膮t, od kt贸rych lub z kt贸rych nie pozyskuje si臋 偶ywno艣ci, i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 358/2005

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 642/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie niacyny i niacynoamidu jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chelatu cynkowego metioniny (1:2) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 601/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie tetrahydratu octanu kobaltu(II), w臋glanu kobaltu(II), monohydratu wodorotlenku w臋glanu (2:3) kobaltu(II), heptahydratu siarczanu kobaltu(II) oraz powlekanego, granulowanego monohydratu wodorotlenku w臋glanu (2:3) kobaltu(II), jako dodatk贸w paszowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 544/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 469/2013 z dnia 22 maja 2013 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie DL-metioniny, soli sodowej DL-metioniny, hydroksyanalogu metioniny, soli wapniowej hydroksyanalogu metioniny, estru izopropylowego hydroksyanalogu metioniny, DL-metioniny chronionej kopolimerem winylopirydyny i styrenu i DL-metioniny chronionej etyloceluloz膮 jako dodatk贸w paszowych (Dz.U. L 136 z 23.5.2013)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 469/2013 z dnia 22 maja 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie DL-metioniny, soli sodowej DL-metioniny, hydroksyanalogu metioniny, soli wapniowej hydroksyanalogu metioniny, estru izopropylowego hydroksyanalogu metioniny, DL-metioniny chronionej kopolimerem winylopirydyny i styrenu i DL-metioniny chronionej etyloceluloz膮 jako dodatk贸w paszowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 445/2013 z dnia 14 maja 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie hydroksyanalogu selenometioniny jako dodatku paszowego w 偶ywieniu zwierz膮t wszystkich gatunk贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1750/2006, (WE) nr 634/2007 i (WE) nr 900/2009 w odniesieniu do maksymalnego poziomu suplementacji dro偶d偶ami wzbogaconymi selenem

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2013 z dnia 6 maja 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego do stosowania w wodzie pitnej dla prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w, kur niosek i kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 374/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 357/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 903/2009 i rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 373/2011 w zakresie minimalnej zawarto艣ci preparatu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych i podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w (z wyj膮tkiem ptak贸w nie艣nych) (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 308/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 oraz preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 306/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) u prosi膮t odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory 艣winiowatych innych ni偶 Sus scrofa domesticus (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 230/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wycofania z rynku niekt贸rych dodatk贸w paszowych nale偶膮cych do grupy 鈥炁況odki aromatyzuj膮ce i wzmagaj膮ce apetyt鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 105/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 371/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 96/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 oraz preparatu Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 95/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla wszystkich ryb z wyj膮tkiem 艂ososiowatych (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materia艂贸w paszowych

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1021/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla podrz臋dnych gatunk贸w drobiu innych ni偶 kaczki (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1019/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1096/2009 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych i kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania sk艂adnik贸w pochodzenia zwierz臋cego do cel贸w urz臋dowej kontroli pasz

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1265/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywno艣ci preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w i macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako dodatku paszowego u drobiu rze藕nego, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1332/2004 i (WE) nr 2036/2005 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma koningii (MUCL 39203) u indyk贸w rze藕nych i indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Lyven)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1119/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 i NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 i DSM 3677 i Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1065/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparat贸w Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1021/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla podrz臋dnych gatunk贸w drobiu innych ni偶 kaczki (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1019/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1096/2009 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych i kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/651/UE z dnia 18 pa藕dziernika 2012 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MIR162 (SYN-IR162-4), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2012 z dnia 24 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie narynginy jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2012 z dnia 24 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie taumatyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 868/2012 z dnia 24 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie azorubiny jako dodatku paszowego dla kot贸w i ps贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 849/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, wszystkich podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w rze藕nych i odchowywanych na nioski oraz odsadzonych od maciory 艣winiowatych innych ni偶 Sus scrofa domesticus (posiadacz zezwolenia Vetagro S.p.A)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 843/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych, podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w rze藕nych i odchowywanych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowlanych oraz ptak贸w ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu w臋glanu lantanu-oktahydratu jako dodatku paszowego dla ps贸w (posiadacz zezwolenia Bayer Animal Health GmbH)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 841/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) i Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w rze藕nych innych ni偶 kurcz臋ta rze藕ne, indyki rze藕ne i kaczki rze藕ne oraz dla wszystkich gatunk贸w ptak贸w nie艣nych innych ni偶 kury nioski (posiadacz zezwolenia Danisco Animal Nutrition)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 839/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie mocznika jako dodatku paszowego dla prze偶uwaczy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 838/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 837/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w i macior (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 832/2012 z dnia 17 wrze艣nia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu chlorku amonu jako dodatku paszowego dla jagni膮t rze藕nych

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 227/2012 z dnia 15 marca 2012 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t (Dz.U. L 77 z 16.3.2012)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/347/UE z dnia 28 czerwca 2012 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON 87701 脳 MON 89788 (MON-877O1-2 脳 MON-89788-1), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 451/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wycofania z rynku niekt贸rych dodatk贸w paszowych nale偶膮cych do grupy funkcjonalnej 鈥瀌odatki do kiszonki鈥

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2012 z dnia 15 maja 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci i minimalnej zalecanej dawki preparatu enzymatycznego 6-fitazy jako dodatku paszowego w paszy dla indyk贸w rze藕nych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2012 z dnia 15 maja 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 496/2011 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci benzoesanu sodu jako dodatku paszowego w paszy dla prosi膮t odsadzonych od maciory

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 98/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t i indyk贸w rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozosta艂ych gatunk贸w ptak贸w rze藕nych lub odchowywanych na nioski, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w i macior (posiadacz zezwolenia Huvepharma AD) (Dz.U. L 35 z 8.2.2012)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 333/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie dimr贸wczanu potasu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 492/2006

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 269/2012 z dnia 26 marca 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie trihydroksychlorku dimiedzi jako dodatku paszowego w 偶ywieniu wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 250/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 237/2012 z dnia 19 marca 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie alfa-galaktozydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604), jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzania zak艂ad贸w wprowadzaj膮cych do obrotu produkty przeznaczone na pasz臋 uzyskane z olej贸w ro艣linnych i t艂uszcz贸w mieszanych, a tak偶e w odniesieniu do wymog贸w szczeg贸lnych dotycz膮cych produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecno艣膰 dioksyn olej贸w, t艂uszcz贸w oraz uzyskanych z nich produkt贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 226/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1730/2006 w odniesieniu do warunk贸w stosowania kwasu benzoesowego (posiadacz zezwolenia: Emerald Kalama Chemical BV)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 227/2012 z dnia 15 marca 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1088/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49754) jako dodatku paszowego dla prosi膮t odstawionych od maciory (posiadacz zezwolenia Aveve NV) (Dz.U. L 281 z 28.10.2011)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV Belgium)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 136/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie wodorosiarczanu(VI) sodu jako dodatku paszowego dla zwierz膮t domowych i innych zwierz膮t niewykorzystywanych do produkcji 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 131/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu zawieraj膮cego olejek kminkowy, olejek cytrynowy i pewne suszone zio艂a i przyprawy jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Delacon Biotechnik GmbH)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/81/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 A5547-127 (ACS-GMOO6-4), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/82/UE z dnia 10 lutego 2012 r. dotycz膮ca odnowienia zezwolenia na kontynuowanie obrotu produktami zawieraj膮cymi genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 40-3-2 (MON-O4O32-6), sk艂adaj膮cymi si臋 z niej lub z niej wyprodukowanymi, zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/83/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 MON 87701 (MON-877O1-2), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/84/UE z dnia 10 lutego 2012 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 soj臋 356043 (DP-356O43-5), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 118/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany rozporz膮dze艅 (WE) nr 2380/2001, (WE) nr 1289/2004, (WE) nr 1455/2004, (WE) nr 1800/2004, (WE) nr 600/2005, (UE) nr 874/2010, rozporz膮dze艅 wykonawczych (UE) nr 388/2011, (UE) nr 532/2011 i (UE) nr 900/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na niekt贸re dodatki paszowe i w sprawie sprostowania rozporz膮dzenia wykonawczego (UE) nr 532/2011

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 98/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t i indyk贸w rze藕nych, kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, indyk贸w utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozosta艂ych gatunk贸w ptak贸w rze藕nych lub odchowywanych na nioski, prosi膮t odsadzonych od maciory, tucznik贸w i macior (posiadacz zezwolenia Huvepharma AD)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/69/UE z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniaj膮ca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecno艣膰 ilo艣ci 艣ladowych miesza艅ca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO1-4), miesza艅ca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) oraz ich produkt贸w pochodnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 93/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactobacillus plantarum (DSM 8862 i DSM 8866) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 91/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (CBS 117162) jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w (posiadacz zezwolenia Krka d.d.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 81/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie Lactobacillus pentosus (DSM 14025) jako dodatku paszowego

Decyzja Komisji 2011/894/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja Komisji 2011/893/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 Bt11xMIR604 (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Decyzja Komisji 2011/892/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalaj膮ca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produkt贸w zawieraj膮cych genetycznie zmodyfikowan膮 kukurydz臋 MIR604xGA21 (SYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9), sk艂adaj膮cych si臋 z niej lub z niej wyprodukowanych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1371/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1068/2011 z dnia 21 pa藕dziernika 2011 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109 713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404), jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na nioski, indyk贸w do cel贸w hodowlanych, indyk贸w odchowywanych do cel贸w hodowlanych, innych podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w (innych ni偶 kaczki rze藕ne) oraz ptak贸w ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1263/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) i Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t.

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1190/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 1730/2006 i (WE) nr 1138/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na kwas benzoesowy (VevoVitall) jako dodatek paszowy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1111/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako dodatku paszowego w dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1110/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 114044) jako dodatku paszowego dla kur niosek, gatunk贸w podrz臋dnych drobiu oraz tucznik贸w (posiadacz zezwolenia Roal Oy)

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/718/UE z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/402/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do nasion kozieradki i niekt贸rych nasion lub ziaren przywo偶onych z Egiptu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1088/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MULC 49754) jako dodatku paszowego dla prosi膮t odstawionych od maciory (posiadacz zezwolenia Aveve NV)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1074/2011 z dnia 24 pa藕dziernika 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. reprezentowane przez RM Associates Ltd)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 z dnia 21 pa藕dziernika 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109 713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404), jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na nioski, indyk贸w do cel贸w hodowlanych, indyk贸w odchowywanych do cel贸w hodowlanych, innych podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w (innych ni偶 kaczki rze藕ne) oraz ptak贸w ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyk贸w i histomonostatyk贸w pochodz膮cych z zanieczyszczenia krzy偶owego oraz konsoliduj膮cego za艂膮czniki I i II do tej dyrektywy (Dz.U. L 159 z 17.6.2011)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 868/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum (DSM 21762) oraz preparatu Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako dodatk贸w paszowych dla wszystkich gatunk贸w zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 900/2011 z dnia 7 wrze艣nia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla ba偶ant贸w, perlic, przepi贸rek i kuropatw innych ni偶 nioski (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla indyk贸w rze藕nych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2430/1999

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 887/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium CECT 4515 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia Norel S.A.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 886/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 122001) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia Roal Oy)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 885/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, kaczek rze藕nych, przepi贸rek, ba偶ant贸w, kuropatw, perlic, go艂臋bi, g臋si rze藕nych i strusi (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 881/2011 z dnia 2 wrze艣nia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do sk艂adu dodatku preparatu Bacillus subtilis DSM 17299 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) oraz jego stosowania w paszy zawieraj膮cej kwas mr贸wkowy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materia艂贸w paszowych聽

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyk贸w i histomonostatyk贸w pochodz膮cych z zanieczyszczenia krzy偶owego oraz konsoliduj膮cego za艂膮czniki I i II do tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyk贸w i histomonostatyk贸w pochodz膮cych z zanieczyszczenia krzy偶owego oraz konsoliduj膮ce za艂膮czniki I i II do tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiaj膮ce metody pobierania pr贸bek i dokonywania analiz do cel贸w urz臋dowej kontroli paszy pod k膮tem wyst臋powania materia艂u genetycznie zmodyfikowanego, dla kt贸rego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla kt贸rego zezwolenie wygas艂o

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2011 z dnia 31 maja 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie chlorowodorku robenidyny jako dodatku paszowego u kr贸lik贸w hodowlanych i kr贸lik贸w rze藕nych (posiadacz zezwolenia: Alpharma Belgium BVBA) i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 2430/1999 i (WE) nr 1800/2004

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 515/2011 z dnia 25 maja 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie witaminy B6 jako dodatku paszowego w 偶ywieniu zwierz膮t wszystkich gatunk贸w聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 516/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawieraj膮cych kwas mr贸wkowy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 109/2007 w zakresie sk艂adu dodatku paszowego s贸l sodowa monenzyny聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2011 z dnia 20 maja 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Kemira Oyj)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2380/2001 w zakresie sk艂adu dodatku paszowego maduramycyna amonu alfa

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 389/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, subtylizyny i alfa-amylazy jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 388/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie maduramycyny amonu ? jako dodatku paszowego u kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia: Alpharma (Belgium) BVBA) i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2430/1999

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 371/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako dodatku paszowego u podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w z wyj膮tkiem ptak贸w nie艣nych, prosi膮t odstawionych od maciory i podrz臋dnych gatunk贸w 艣wi艅 (odstawionych od maciory) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 903/2009

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 361/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 943/2005

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 335/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1091/2009 w odniesieniu do minimalnej zawarto艣ci preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 336/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1292/2008 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 w paszy zawieraj膮cej diklazuril, s贸l sodow膮 monenzyny i nikarbazyn臋.

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 337/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1 3(4)-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla drobiu, prosi膮t odsadzonych od maciory i tucznik贸w (posiadaczem pozwolenia jest Danisco Animal Nutrition).

Rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 221/2011 z dnia 4 marca 2011 r. dotycz膮cego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae DSM 14223 jako dodatku paszowego dla 艂ososiowatych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 212/2011 z dnia 3 marca 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 184/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kurcz膮t odchowywanych na kury nioski, indyk贸w, podrz臋dnych gatunk贸w ptak贸w i innych ptak贸w ozdobnych i 艂ownych (posiadacz zezwolenia Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 168/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 107/2010 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 w paszy zawieraj膮cej maduramycyn臋 amonu, s贸l sodow膮 monenzyny, narazyn臋 lub chlorowodorek robenidyny

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 169/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla perlic (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.)聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 170/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla prosi膮t (odsadzonych od maciory) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1200/2005 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 171/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako dodatku paszowego dla drobiu i 艣wi艅 oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 255/2005 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 26/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w 偶ywieniu zwierz膮t wszystkich gatunk贸w聽

Zalecenie 2011/25/UE Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiaj膮ce wytyczne dotycz膮ce rozr贸偶nienia pomi臋dzy materia艂ami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biob贸jczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych i 艣rodkach 偶ywienia zwierz膮t聽

Decyzja Komisji 2010/789/UE z dnia 17 listopada 2010 r. dotycz膮ca pomocy na koszty usuni臋cia i zniszczenia zwierz膮t pad艂ych w gospodarstwach rolnych znajduj膮cych si臋 w Regionie Walo艅skim (Pomoc pa艅stwa C 1/10 鈥 Belgia)

Decyzja Komisji 2010/780/UE z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niekt贸rych ptak贸w padlino偶ernych we W艂oszech i w Grecji okre艣lonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1117/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu cytrynowego, kwasu sorbinowego, tymolu i waniliny jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia 鈥 Vetagro SpA)聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1118/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla kurcz膮t rze藕nych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2430/1999聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1119/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla kr贸w mlecznych i koni oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1120/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. dotycz膮ce zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla prosi膮t odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS)

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl