Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego 鈥 Rozporz膮dzenia UE

Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj膮cego szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce higieny w odniesieniu do 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdzia艂 3, tom 45)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/731 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ce wzory 艣wiadectw weterynaryjnych BOV-X, BOV-Y, BOV i OVI okre艣lone w za艂膮cznikach I i II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010, wzory 艣wiadectw GEL, COL, RCG i TCG okre艣lone w za艂膮czniku II do rozporz膮dzenia wykonawczego (UE) 2016/759 i wz贸r 艣wiadectwa dotycz膮cego produkt贸w z艂o偶onych okre艣lony w za艂膮czniku I do rozporz膮dzenia (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do zasad dotycz膮cych zapobiegania niekt贸rym pasa偶owalnym encefalopatiom g膮bczastym oraz ich kontroli i zwalczania (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/671 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci chlotianidyny i tiametoksamu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiaj膮ce metody pobierania i analizy pr贸bek do cel贸w kontroli poziom贸w dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niekt贸rych 艣rodkach spo偶ywczych oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 589/2014 (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmuj膮ce nadzwyczajne 艣rodki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niekt贸rych loch i innych 艣wi艅 poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/623 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny, pyraklostrobiny i streptomycyny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/624 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenazatu, daminozydu i tolilfluanidu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. ) C/2017/2025

ROZPORZ膭DZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotycz膮ce wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/626 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci acetamiprydu, cyjanotraniliprolu, cypermetryny, cyprodynilu, difenokonazolu, etefonu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, imazapiku, imazapyru, lambdacyhalotryny, mezotrionu, profenofosu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, tebukonazolu, triazofosu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG. )

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/627 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci fenpiroksymatu, triadimenolu i triadimefonu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/228 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do nazw i obszar贸w kompetencji paneli naukowych Europejskiego Urz臋du ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki przej艣ciowe dotycz膮ce stosowania niekt贸rych przepis贸w rozporz膮dze艅 (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 13, tom 34)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymog贸w szczeg贸lnych dotycz膮cych 偶elatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2016/238 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 579/2014 przyznaj膮cego odst臋pstwo od niekt贸rych przepis贸w za艂膮cznika II do rozporz膮dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego p艂ynnych olej贸w i t艂uszcz贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/15 z dnia 7 stycznia 2016 r. zatwierdzaj膮ce program zwalczania salmonelli u kur niosek w by艂ej jugos艂owia艅skiej republice Macedonii oraz zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego by艂ej jugos艂owia艅skiej republiki Macedonii w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych jaja spo偶ywcze mog膮 by膰 wprowadzane do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1906 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materia艂贸w i wyrob贸w z tworzyw sztucznych pochodz膮cych z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/1474 z dnia 27 sierpnia 2015 r. dotycz膮ce stosowania gor膮cej wody pochodz膮cej z recyklingu do usuwania powierzchniowych zanieczyszcze艅 mikrobiologicznych z tusz

Zalecenie Komisji (UE) 2015/1381 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie monitorowania wyst臋powania arsenu w 偶ywno艣ci

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiaj膮ce szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce urz臋dowych kontroli w odniesieniu do w艂o艣ni (Trichinella) w mi臋sie (Tekst maj膮cy znaczenie dla EOG)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w 艣wie偶ym mi臋sie drobiowym (Dz.U. L 281 z 28.10.2011)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/349 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/342 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak贸w w nast臋pstwie wyst膮pienia ognisk tej choroby w stanach Idaho i Kalifornia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/329 z dnia 2 marca 2015 r. wprowadzaj膮ce odst臋pstwo od przepis贸w unijnych dotycz膮cych zdrowia ludzi i zwierz膮t w odniesieniu do wprowadzania do Unii Europejskiej 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonej na EXPO 2015 w Mediolanie (W艂ochy)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/328 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 w odniesieniu do dokumentu wej艣cia dotycz膮cego paszy i 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik XVII do rozporz膮dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole艅 i stosowanych ogranicze艅 w zakresie chemikali贸w (REACH) w odniesieniu do wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych i ftalan贸w

Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj膮cego og贸lne zasady i wymagania prawa 偶ywno艣ciowego, powo艂uj膮cego Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci oraz ustanawiaj膮cego procedury w zakresie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci (Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 15, tom 06, s. 463)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj膮cego og贸lne zasady i wymagania prawa 偶ywno艣ciowego, powo艂uj膮cego (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 1 lutego 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 15, tom 6, s. 463)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1137/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do obr贸bki niekt贸rych podrob贸w zwierz臋cych przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1114/2014 z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiaj膮ce szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce urz臋dowych kontroli w odniesieniu do w艂osieni (Trichinella) w mi臋sie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczeg贸lnych wymog贸w dotycz膮cych obr贸bki grubej zwierzyny 艂ownej oraz do bada艅 poubojowych zwierzyny 艂ownej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru 艣wiadectwa stosowanego w handlu nieosk贸rowan膮 grub膮 zwierzyn膮 艂own膮

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 偶ywno艣ci 鈥濵i臋so鈥 oraz w odniesieniu do stosowania okre艣lonych dodatk贸w do 偶ywno艣ci w surowych wyrobach mi臋snych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 418/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji iwermektyna, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotycz膮ce wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, maj膮cego na celu zapewnienie zgodno艣ci z najwy偶szymi dopuszczalnymi poziomami pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na jej powierzchni, a tak偶e maj膮cego na celu ocen臋 nara偶enia konsumenta na te pozosta艂o艣ci

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 428/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. przyjmuj膮ce nadzwyczajne 艣rodki wspierania rynku wieprzowiny na Litwie i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 324/2014 przyjmuj膮ce nadzwyczajne 艣rodki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 22 grudnia 2005 r.)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 322 z dnia 7 grudnia 2007 r.)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych odno艣nie do pa艂eczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych p艂ynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spo偶ywczej (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 107 z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮cego za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w 艣wie偶ym mi臋sie drobiowym (Dziennik Urz臋dowy Unii Europejskiej L 281 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiaj膮ce szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce urz臋dowych kontroli w odniesieniu do w艂osieni (Trichinella) w mi臋sie

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 217/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w tuszach wieprzowych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki do rozporz膮dze艅 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 2074/2005

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 219/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczeg贸lnych wymaga艅 dotycz膮cych badania poubojowego 艣wi艅 domowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiaj膮ce zasady stosowania rozporz膮dzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia 艣wie偶ego, sch艂odzonego i zamro偶onego mi臋sa ze 艣wi艅, z owiec, k贸z i drobiu

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1079/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki przej艣ciowe dotycz膮ce stosowania rozporz膮dze艅 (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1068/2013 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforan贸w (E 450), trifosforan贸w (E 451) oraz polifosforan贸w (E 452) w rybach solonych na mokro

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1069/2013 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforan贸w sodu (E 339) w os艂onkach naturalnych do kie艂bas

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 786/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany za艂膮cznika III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dopuszczalnych limit贸w yessotoksyn w 偶ywych ma艂偶ach

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II, III i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci difenyloaminy w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych kie艂k贸w i zasad pobierania pr贸bek z tusz drobiowych i 艣wie偶ego mi臋sa drobiowego

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 101/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. dotycz膮ce stosowania kwasu mlekowego do zmniejszania powierzchniowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego tusz wo艂owych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawarto艣ci arsenu, fluoru, o艂owiu, rt臋ci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu i soli sodowej lasalocidu A oraz prog贸w podejmowania dzia艂a艅 w przypadku dioksyn

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie rozszerzenia specjalnych gwarancji dotycz膮cych salmonelli okre艣lonych w rozporz膮dzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na jaja przeznaczone dla Danii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiaj膮ce specyfikacje dla dodatk贸w do 偶ywno艣ci wymienionych w za艂膮cznikach II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 250/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 16/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymog贸w dotycz膮cych 偶ywno艣ci mro偶onej pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1276/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odno艣nie do obr贸bki maj膮cej na celu zabicie 偶ywotnych postaci paso偶yt贸w w produktach rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1223/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) r 1688/2005 w odniesieniu do pobierania pr贸bek ze stad, z kt贸rych pochodz膮 jaja, oraz badania mikrobiologicznego takich pr贸bek, a tak偶e pr贸bek niekt贸rych mi臋s przeznaczonych do Finlandii i Szwecji

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 偶ywno艣ci, zmiany rozporz膮dze艅 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 608/2004

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1109/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do r贸wnowa偶nych metod badania na obecno艣膰 w艂osienia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r. w sprawie wymog贸w dotycz膮cych mo偶liwo艣ci 艣ledzenia ustanowionych rozporz膮dzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego ( Dz.U. L 111 z 30.4.2011)

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 ustalaj膮ce najwy偶sze dopuszczalne poziomy niekt贸rych zanieczyszcze艅 w 艣rodkach spo偶ywczych ( Dz.U. L 111 z 30.4.2011)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 350/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych wprowadzania do obrotu przesy艂ek ostryg pacyficznych przeznaczonych dla pa艅stw cz艂onkowskich lub cz臋艣ci pa艅stw cz艂onkowskich posiadaj膮cych 艣rodki krajowe w odniesieniu do herpeswirusa ostryg 1 渭谓ar (OsHV-1 渭谓ar) zatwierdzone decyzj膮 2010/221/UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierz膮t 艂ownych i zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mi臋sa zwierz膮t 艂ownych i zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecno艣膰 morskich biotoksyn w 偶ywych ma艂偶ach

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiaj膮ce 艣rodki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych i 艣rodkach 偶ywienia zwierz膮t

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl