Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego 鈥 Dyrektywy i decyzje UE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/205 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 艣rodk贸w kontroli w zakresie zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1102 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzaj膮ca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produkt贸w pszczelich, przed艂o偶one przez pa艅stwa cz艂onkowskie na podstawie rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/158 z dnia 4 lutego 2016 r. ustanawiaj膮ca 艣rodki przej艣ciowe w odniesieniu do niekt贸rych zak艂ad贸w sektor贸w mi臋snego i mleczarskiego w Chorwacji

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) 2015/2285 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce organizacji urz臋dowych kontroli w odniesieniu do produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, w odniesieniu do okre艣lonych wymog贸w w odniesieniu do 偶ywych ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic i 艣limak贸w morskich oraz za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteri贸w mikrobiologicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w spo偶ywczych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbli偶enia ustawodawstw pa艅stw cz艂onkowskich odnosz膮cych si臋 do kazein i kazeinian贸w przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi oraz uchylaj膮ca dyrektyw臋 Rady 83/417/EWG

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 z dnia 11 lutego 2015 r. uchylaj膮ca dyrektyw臋 Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i wsp贸艂pracy pa艅stw cz艂onkowskich w naukowym badaniu zagadnie艅 dotycz膮cych 偶ywno艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/225 z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Bu艂garii

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 2001/110/WE odnosz膮c膮 si臋 do miodu

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsument贸w, Zdrowia i 呕ywno艣ci oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/861/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do wprowadzenia nowego procesu obr贸bki w celu inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach mi臋snych oraz w odniesieniu do warunk贸w przywozu z obwodu kaliningradzkiego w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4970)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/642/UE zatwierdzaj膮c膮 metod臋 klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji i uchylaj膮ca decyzj臋 89/449/EWG zatwierdzaj膮c膮 metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5302)

Decyzja wykonawcza Komisji 2003/417/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik III do dyrektywy Rady 2002/99/WE ustanawiaj膮cej przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierz膮t reguluj膮ce produkcj臋, przetwarzanie, dystrybucj臋 oraz wprowadzanie do obrotu produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w zakresie dodania zabiegu w celu wyeliminowania niekt贸rych zagro偶e艅 dla zdrowia zwierz膮t zwi膮zanych z mi臋sem

Decyzja Komisji 2013/302/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/249/UE z dnia 27 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/852/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dze艅 (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Rumunii i wymaga艅 strukturalnych dotycz膮cych takich zak艂ad贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/861/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Bu艂garii

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/898/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/852/WE w sprawie 艣rodk贸w przej艣ciowych na mocy rozporz膮dze艅 (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespe艂niaj膮cego wymaga艅 UE w niekt贸rych zak艂adach mleczarskich w Rumunii i wymaga艅 strukturalnych dotycz膮cych takich zak艂ad贸w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznacze艅 lub oznakowa艅 identyfikacyjnych partii towaru, do kt贸rej nale偶y dany 艣rodek spo偶ywczy

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w 艣wie偶ym mi臋sie drobiowym

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki VII i IX do rozporz膮dzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego zasady dotycz膮ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niekt贸rych przeno艣nych g膮bczastych encefalopatii聽

Decyzja Komisji 2011/131/UE z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Fid偶i do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja Komisji 2011/9/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/89/UE w zakresie 艣rodk贸w przej艣ciowych dotycz膮cych stosowania niekt贸rych wymog贸w strukturalnych zawartych w rozporz膮dzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zak艂ad贸w w Rumunii

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9506885
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl