Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Listy zatwierdzonych zak艂ad贸w i laboratori贸w zgodnie z dyrektyw膮 2008/73/WE - Lists of approved establishments and laboratories in accordance with Council Directive 2008/73/EC

Wykazy zak艂ad贸w i laboratori贸w zatwierdzonych przez Polsk臋, zgodnie z Decyzj膮 Komisji 2009/712/WE w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zak艂ad贸w i laboratori贸w zatwierdzonych przez pa艅stwa cz艂onkowskie zgodnie z prawodawstwem wsp贸lnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki /
Lists of establishments and laboratories approved by Poland, in accordance with Commission Decision 2009/712/EC implementing Council Directive 2008/73/EC as regard Internet-based information pages containing lists of establishments and laboratories approved by Member States in accordance with Community veterinary and zootechnical legislation

Nr / No.

Wykazy / Lists

ZAK艁ADY WETERYNARYJNE / ESTABLISHMENTS IN THE VETERINARY FIELD

I. Wykaz miejsc gromadzenia zwierz膮t zatwierdzonych dla cel贸w wewn膮trzwsp贸lnotowego handlu byd艂em, 艣winiami, koniowatymi, owcami i kozami / List of assembly centres approved for intra-Community trade in bovine animals, swine, equidae, ovine and caprine animals
II. Wykaz zatwierdzonych po艣rednik贸w i zarejestrowanych pomieszcze艅 wykorzystywanych przez po艣rednik贸w w ich dzia艂alno艣ci / List of approved dealers and registrated premises used by dealers in connection with their business
III. Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia / Semen collection and storage centres
a) Centra pozyskiwanianasienia byd艂a / Bovine semen collection centres
b) Centra przechowywania nasienia byd艂a / Bovine semen storage centres
c) Centra pozyskiwania nasienia 艣wi艅 / Porcine semen collection centres
d) Centra pozyskiwania nasienia owiec i k贸z / Ovine and caprine semen collection centres
e) Centra przechowywania nasienia owiec i k贸z / Ovine and caprine semen storage centres
f) Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
g) Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
IV. Zespo艂y pozyskiwania i wytwarzania zarodk贸w / Embryo collection and production teams
a) Zespo艂y pozyskiwania i wytwarzania zarodk贸w byd艂a / Bovine embryo collection and production teams
b) Zespo艂y pozyskiwania i wytwarzania zarodk贸w koniowatych / Equine embryo collection and production teams
c) Zespo艂y pozyskiwania i wytwarzania zarodk贸w owiec i k贸z / Ovine and caprine embryo collection and production teams
d) Zespo艂y pozyskiwania i produkcji zarodk贸w 艣wi艅 / Porcine embryo collection and production teams
V. Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptak贸w innych ni偶 dr贸b / List of approved quarantine facilities or centres for the importation of birds other than poultry
VI. Wykaz zak艂ad贸w produkcji drobiu / List of establishments for poultry
VII. Wykaz jednostek, instytut贸w i o艣rodk贸w zatwierdzonych dla cel贸w wewn膮trzwsp贸lnotowego handlu zwierz臋tami okre艣lonymi w art.. 2. ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG / List of bodies, institutes and centres approved for intra-Community trade in animals as defined in Article 2(1)(c) of Directive 92/65/EEC

LABORATORIA / LABORATORIES

I. Wykaz krajowych laboratori贸w referencyjnych w zakresie chor贸b zaka藕nych zwierz膮t okre艣lonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
II. Wykaz laboratori贸w zatwierdzonych dla cel贸w wykonywania test贸w serologicznych w monitorowaniu skuteczno艣ci szczepie艅 przeciwko w艣ciekli藕nie / List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines
RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9507566
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl