Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Better Training for Safer Food (Lepsze Szkolenia dla Bezpieczniejszej 呕ywno艣ci)

Informacje og贸lne

鈥濨etter Training for Safer Food鈥 jest nowym przedsi臋wzi臋ciem Komisji Europejskiej skierowanym w stworzenie wsp贸lnotowej strategii szkoleniowej w obszarach prawa 偶ywno艣ciowego i paszowego, zdrowia oraz dobrostanu zwierz膮t, jak r贸wnie偶 r贸偶nych aspekt贸w dotycz膮cych zdrowia ro艣lin.

Narz臋dziem prawnym dla tej inicjatywy jest artyku艂 51 rozporz膮dzenia (WE) Nr 882/2004 w sprawie kontroli urz臋dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno艣ci z prawem paszowym i 偶ywno艣ciowym oraz regu艂ami dotycz膮cymi zdrowia zwierz膮t i dobrostanu zwierz膮t.

Szkolenia zosta艂y skierowane do personelu w艂a艣ciwych w艂adz w krajach cz艂onkowskich, do kt贸rych kompetencji nale偶y przeprowadzanie kontroli urz臋dowych. Celem szkole艅 jest bie偶膮ce zaznajamianie odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci w艂adz ze wszystkimi wymienionymi powy偶ej aspektami prawa wsp贸lnotowego oraz zapewnienie przeprowadzania kontroli urz臋dowych w spos贸b jednolity, obiektywny i odpowiedni we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardzo istotna kwesti膮 jest r贸wnie偶 zaznajomienie kraj贸w nie nale偶膮cych doUnii Europejskiej ze wsp贸lnotowymi wymaganiami importowymi, z tego tez powodu szkolenia organizowane dla kraj贸w cz艂onkowskich b臋d膮 r贸wnie偶 otwarte dla uczestnik贸w z kraj贸w trzecich a niekt贸re sesje szkoleniowe dla takich os贸b b臋d膮 organizowane poza granicami Unii Europejskiej.

Podsumowuj膮c, g艂贸wnym celem inicjatywy 鈥濨etter Training for Safer Food鈥 jest organizacja oraz rozw贸j wsp贸lnotowej strategii szkoleniowej ukierunkowanej na:

聽聽 - zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu ochrony konsumenta, zdrowia zwierz膮t, zdrowia ro艣lin oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu dobrostanu zwierz膮t,

聽聽 - promowanie zharmonizowanego podej艣cia do dzia艂ania wsp贸lnotowego oraz narodowych system贸w kontroli urz臋dowych,

聽聽 - stworzenie r贸wnych szans dla rozwoju przedsi臋wzi臋膰 prywatnych zwi膮zanych z 偶ywno艣ci膮,

聽聽 - wzmocnienie handlu 鈥瀊ezpieczn膮鈥 偶ywno艣ci膮,

聽聽 - zapewnienie odpowiednich uczciwych zasad handlu z krajami trzecimi a w szczeg贸lno艣ci krajami rozwijaj膮cymi si臋.


Szkolenia w 2007 r.

W roku 2006 zosta艂y przeprowadzone post臋powania przetargowe dotycz膮ce zarz膮dzania i wdra偶ania szkole艅, kt贸re odb臋d膮 si臋 w bie偶膮cym roku. Poszczeg贸lne kontrakty zosta艂y przydzielone wykonawcom, kt贸rzy podj臋li si臋 zorganizowania, zarz膮dzania oraz wdra偶ania przedsi臋wzi臋膰 szkoleniowych.

W roku 2007 w ramach 鈥濨etter Training for Safer Food鈥 planuje si臋 przeprowadzi膰 dwana艣cie szkole艅, z po艣r贸d kt贸rych osiem zrealizowanych zostanie w krajach cz艂onkowskich a cztery w krajach trzecich. Skierowane s膮 one w szczeg贸lno艣ci do personelu odpowiedzialnego za kontrole urz臋dowe w艂a艣ciwych w艂adz.聽


Szkolenia przewidziane do realizacji w Pa艅stwach Cz艂onkowskich

Szkolenie na temat systemu HACCP

Szkolenie dotycz膮ce najlepszych praktyk kontroli granicznej w granicznych inspektoratach weterynarii w portach lotniczych

Szkolenie dotycz膮ce najlepszych praktyk kontroli granicznej w granicznych inspektoratach weterynarii w portach morskich

Warsztaty dotycz膮ce standard贸w UE w zakresie produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego

Warsztat na temat standard贸w w zakresie dobrostanu zwierz膮t dotycz膮cych osza艂amiania i uboju zwierz膮t (w rze藕niach oraz w sytuacjach kontroli choroby)

Warsztaty dotycz膮ce monitoringu zoonoz stosowania kryteri贸w mikrobiologicznych w 偶ywno艣ci

Warsztaty dotycz膮ce kontroli materia艂贸w do kontaktu z 偶ywno艣ci膮

Warsztat oraz cz臋艣膰 dalsza spotkania dotycz膮cego ewaluacji I rejestracji produkt贸w ochrony


Szkolenia przewidziane do realizacji w pa艅stwach trzecich

- Szkolenie wzmacniaj膮ce oraz wspomagaj膮ce kontrol臋 i rozw贸j strategii przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptak贸w.

- Warsztaty dotycz膮ce standard贸w UE z zakresie rybo艂贸wstwa, produkt贸w akwakultury, pozosta艂o艣ci i substancji zanieczyszczaj膮cych w owocach, warzywach, orzechach, zio艂ach i przyprawach oraz materia艂ach przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮.

- Sesje szkoleniowe dla personelu laboratoryjnego dla kraj贸w ASEAN w zakresie stosowania test贸w 偶ywno艣ciowych.

- Warsztaty szkoleniowe dotycz膮ce systemu Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) oraz mo偶liwo艣ci wdro偶enia podobnych system贸w w innych regionach 艣wiata.


Pytania i odpowiedzi

Punkty Kontaktowe w Krajach Cz艂onkowskich

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9507565
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl