Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


30.12.2008 r.
Komunikat GLW w sprawie wykrycia dioksyn w mięsie wieprzowym wyprodukowanym w Irlandii
pełna treść->
23.12.2008 r.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpi zmiana warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywozu do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury
pełna treść->
23.12.2008 r.
Komunikat GLW w sprawie wykrycia dioksyn w mięsie wieprzowym wyprodukowanym w Irlandii
pełna treść->
22.12.2008 r.
Komunikat GLW w sprawie wykrycia dioksyn w mięsie wieprzowym wyprodukowanym w Irlandii
pełna treść->
19.12.2008 r.
Zawieszenie przywozu z Malezji niektórych zwierząt akwakultury
pełna treść->
18.12.2008 r.
Komunikat GLW w sprawie wykrycia dioksyn w mięsie wieprzowym wyprodukowanym w Irlandii
pełna treść->
12.12.2008 r. Nowe telefony kontaktowe do pracowników GIW
W związku ze zmianą lokalizacji miejsca pracy Biura Kontroli oraz informatyków zmianie uległy numery telefonów.
Aktualne numery to:
Biuro Kontroli 0-22 502-32-07, 502-32-09, 502-32-10.
Informatycy 0-22 502-32-14, 502-32-15.
11.12.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
5.12.2008 r.
GLW uprzejmie informuje, iż dzięki staraniom GIW zostały uzgodnione weterynaryjne świadectwa zdrowia dla eksportowanych do Republiki Uzbekistanu produktów wędzonych na surowo, konserw, produktów sterylizowanych i pasteryzowanych, innych gotowych wyrobów mięsnych poddanych obróbce termicznej, a także ryb i produktów rybnych oraz mięsa wołowego
4.12.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
14.11.2008 r.
Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii w związku z pojawieniem się w mediach informacji o nieprawidłowościach w handlu bydłem pochodzącym z Polski
pełna treść->
12.11.2008 r. Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii
Dziś nastąpiła zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii. Minister Marek Sawicki w imieniu prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wręczył akt powołania na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii Januszowi Związkowi.
Z dniem 7 listopada ze stanowiska tego została odwołana Ewa Lech.
Janusz Związek w administracji weterynaryjnej pracuje od 1981 r. Od maja 2005 na stanowisku zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii.
źródło->
5.11.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnych zakładów do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść (1)->
pełna treść (2)->
16.10.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnych zakładów do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
15.10.2008 r.
DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (2008/795/WE)
pełna treść->
10.10.2008 r.
Informacja na temat zakazu importu do Chorwacji i przewozu przez jej terytorium domowych i dzikich przeżuwaczy oraz materiału genetycznego pochodzącego od przeżuwaczy (embriony/komórki jajowe oraz nasienie do sztucznego zapłodnienia) w związku z chorobą niebieskiego języka
pełna treść->
8.10.2008 r.
GLW uprzejmie informuje, iż dzięki staraniom Głównego Inspektoratu Weterynarii w dniu 7 października 2008 r. zostało uzgodnione weterynaryjne świadectwo zdrowia dla eksportowanego do Republiki Tadżykistanu mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego.
pełna treść->
2.10.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
29.09.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
22.09.2008 r.
Pismo Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitaryjnego Federacji Rosyjskiej w sprawie choroby niebieskiego języka
pełna treść->
17.09.2008 r. Raporty kwartalne
Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, pojawił się wzór tabeli, która może stanowić podstawę do prawidłowego sporządzania raportów kwartalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 799)
9.09.2008 r.
Pisma Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie:
Zatwierdzenia 2 kolejnych zakładow do eksportu na rynek Ukrainy

Rozszerzenia uprawnien eksportowych dla uprzednio zatwierdzonego zakladu
4.09.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnych zakładów do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
29.08.2008 r.
Zmiana wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia dla przywozu do Wspólnoty niektórych zwierząt kopytnych objętych decyzją Rady 79/542/EWG i ich świeżego mięsa oraz tranzytu świeżego mięsa, a także zmiana w wykazie państw trzecich uprawnionych do eksportu zwierząt żywych na teren UE
informacja->
pełna treść->
20.08.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
12.08.2008 r.
Zmiana wzorów weterynaryjnych Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
8.08.2008 r.
Zmiana wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia dla przywozu do Wspólnoty niektórych zwierzat kopytnych objętych decyzja Rady 79/542/EWG i ich świeżego mięsa oraz tranzytu świeżego mięsa, a także zmiana w wykazie państw trzecich uprawnionych do eksportu zwierzat żywych na teren UE
pełna treść->
8.08.2008 r.
Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzajaca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszajaca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierajacych niektóre zywe ryby i niektóre produkty akwakultury
pełna treść->
5.08.2008 r. Komunikat GLW dla hodowców i producentów świń rzeznych
Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujacych świnie celem ich zatwierdzenia do eksportu świń rzeznych na Ukrainę przez ukraińskie służby weterynaryjne. Głównym celem kontroli ma być ocena obecnej sytuacji epizootycznej zgłoszonych gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporzadzona zostanie przez stronę ukraińska oficjalna lista gospodarstw zatwierdzonych do eksportu świń rzeznych na Ukrainę.
Warunkiem przebycia w/w kontroli jest złożenie do PLW wniosku o w/w kontrolę. Wnioski moga składać zarówno gospodarstwa zatwierdzone przez stronę ukraińska w latach 2001 do 2005 (informacje te należy podać we wniosku), jak i gospodarstwa pragnace poddać się kontroli po raz pierwszy. Kontrola nie obejmuje miejsc gromadzenia trzody chlewnej. Ponadto, strona ukraińska poinformowała, że z listy gospodarstw dostarczajacych świnie rzezne musza być usunięte miejsca gromadzenia, które do tej pory znajdowały się na takiej liście.
Ostateczny termin składania wniosków do powiatowego lekarza weterynarii upływa w dniu 27 sierpnia br.
wymogi wniosku o kontrolę->
pismo strony ukraińskiej->
31.07.2008 r.
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnego zakładu do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
30.07.2008 r. Lista polskich gospodarstw i miejsc gromadzenia świń zatwierdzonych do eksportu na rynek FR świń rzeznych i prosiat do tuczu
GLW informuje o przekazaniu przez Federalna Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego listy gospodarstw i miejsc gromadzenia świń zatwierdzonych do eksportu do FR świń rzeznych i prosiat do tuczu.
Jednocześnie, zgodnie z pismem przekazanym przez stronę rosyjska, unieważniona zostaje lista z dnia 8.04.08 roku
pismo - wersja rosyjska->
tłumaczenie polskie->

lista - wersja rosyjska->
25.07.2008 r. Przetarg
Głowny Lekarz Weterynarii informuje, ze dnia 27 sierpnia 2008 roku Państwowa Słuzba Weterynaryjna Azerbejdzanu planuje przeprowadzenie przetargu na zakup preparatow biologicznych, szczepionek etc. Dokładne informacje o przetargu sa dostepne pod adresem www.tender.gov.az w zakładce Tender i pod numerami telefonow: +99412 563-4157, +99412 562-6606, +99412 562-1876.
24.07.2008 r. Pisma
Treść pism Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnych zakładow na rynek Ukrainy.
pełna treść pisma 1->
pełna treść pisma 2->
14.07.2008 r. Pismo
Treść pisma Państwowej Służby Celnej Ukrainy
pełna treść->
9.07.2008 r. Planowany zakaz
Informacja dotyczaca planowanego zawieszenia przywozu z Malezji niektorych gatunkow zywych ryb
pełna treść->
9.07.2008 r. Pismo
Odpowiedz Ministra Kazimierza Plocke w sprawie zastrzezen Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej
pełna treść->
12.06.2008 r.
Lista 2 kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy w dniu 28 maja 2008 r.
pełna treść->
9.06.2008 r. Zakaz wwozu - Chorwacja
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Republiki Chorwacji poinformowało oficjalnie Ambasadę RP w Zagrzebiu, że z dniem 6 czerwca 2008 r. zawieszone zostało obowiazywanie rozporzadzenia o warunkach wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach bagażu osobistego podróżnych na teren Chorwacji (Narodne novine 35/2008) w stosunku do obywateli państw Unii Europejskiej (w tym Polski). Zawieszenie obowiazywać będzie przez okres 6 miesięcy.
pełna treść->
9.06.2008 r. Informacja Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce dot. ochrony terytorium Federacji Rosyjskiej przed przedostaniem się chorób zakaznych
W celu ochrony terytorium Federacji Rosyjskiej przed przedostaniem się chorób zakaznych, Ministerstwo Rolnictwa i Federalna Służba Celna Federacji Rosyjskiej wystosowały pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. nr ??/2394/01-18/17323 O przedsięwzięciach podjętych w celu zapobiegania przeniesieniu się chorób zakaznych zwierzat z innych krajów , w którym zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania Ustawy Federacji Rosyjskiej z 14 maja 1993 r. nr 4979-1 O weterynarii w części dotyczacej zakazu wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej wszelkich ładunków pochodzenia zwierzęcego (z wyłaczeniem żywności dla dzieci przygotowanej przemysłowo), w tym w bagażu ręcznym, bagażu i przesyłkach pocztowych bez zezwolenia Rosselchoznadzoru i weterynaryjnych dokumentów towarzyszacych.
W zwiazku z tym, wydano polecenie odpowiednim granicznym służbom Rosji o konieczności konfiskaty produkcji zwierzęcej wwożonej na terytorium Federacji Rosyjskiej wszystkimi rodzajami transportu w bagażu ręcznym, bagażu i przesyłkach pocztowych bez wskazanych wyżej dokumentów zezwalajacych.
27.05.2008 r.
Lista trzech kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy w dniu 26 maja 2008 r.
pełna treść->
19.05.2008 r.
Pisma Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie zatwierdzenia kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy
pełna treść->
19.05.2008 r. Zniesienie zakazu importu z Polski do Hongkongu mięsa drobiowego i jego przetworów
Pismo od władz weterynaryjnych Hongkongu informujace o zniesieniu, z dniem 16 maja 2008 roku, zakazu importu mięsa drobiowego i jego przetworów z Rzeczypospolitej Polskiej.
pełna treść->
16.05.2008 r. Zniesienie zakazu importu drobiu i mięsa drobiowego do Japonii
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa,Leśnictwa i Rybołóstwa Japonii informujace o zniesieniu, od dnia 15 maja 2008 roku, zakazu importu drobiu i mięsa drobiowego z Rzeczypospolitej Polskiej.
pełna treść->
14.05.2008 r.
Aktualizacja listy Polskich zakładów mięsnych zatwierdzonych do eksportu na Ukrainę
pełna treść->
06.05.2008 r. Lista 3 nowych przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
Pismo Państwowego Inspektora Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie 3 nowych podmiotów zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść->
21.04.2008 r.
Lista dwóch kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy w dniu 18 kwietnia 2008 r.
pełna treść->
21.04.2008 r.
Lista dwóch kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy w dniu 9 kwietnia 2008 r.
wersja ros. i pol.->
17.04.2008 r.
Lista kolejnych zakładów zatwierdzonych na rynek Ukrainy w dniu 16 kwietnia 2008 r.
pełna treść ->
16.04.2008 r. Dodatkowa lista polskich przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej w dniu 14 kwietnia 2008 r.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przekazaniu przez Federalna Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej w dniu 14 kwietnia 2008 roku dodatkowej listy 2 polskich przedsiębiorstw mleczarskich zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej.
wersja pol. ->
wersja ros. ->
14.04.2008 r. Lista polskich gospodarstw zatwierdzonych do eksportu do Federacji Rosyjskiej świń rzeznych oraz prosiat do tuczu.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przekazaniu przez Federalna Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej w dniu 8 kwietnia 2008 roku nowej listy polskich gospodarstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej świń rzeznych oraz prosiat do tuczu.
Jednocześnie, zgodnie z pismem przekazanym przez stronę rosyjska listy zatwierdzonych zakładów z grudnia 2007 roku zostaja unieważnione.
pełna treść ->
9.04.2008 r. Lista polskich przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej w dniu 8 kwietnia 2008 r.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przekazaniu przez Federalna Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej w dniu 8 kwietnia 2008 roku nowej listy polskich przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie, zgodnie z pismem przekazanym przez stronę rosyjska listy zatwierdzonych zakładów z dnia 31 stycznia 2008 roku zostaja unieważnione.
pełna treść ->
7.04.2008 r. Informacja o kontroli
Informacja o kontroli polskich gospodarstw utrzymujacych świnie przez inspektorów ukraińskich celem zatwierdzenia do wywozu świń rzeznych na Ukrainę.
pismo oryginalne ->
tłumaczenie polskie ->
1.04.2008 r. Lista 1 nowego przedsiębiorstwa zatwierdzonego do eksportu na rynek Ukrainy
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie 1 nowego podmiotu zatwierdzonego do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść ->
26.03.2008 r. Zniesienie zakazu wwozu drobiu do Federacji Rosyjskiej
Komunikat Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej o zniesieniu czasowego ograniczenia wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu, jaj wylęgowych, mięsa drobiowego i wszystkich rodzajów produktów drobiarskich, właczajac puch i pióra, pasze i dodatki paszowe dla drobiu, z wyjatkiem terytorium województwa mazowieckiego.
pełna treść ->
20.03.2008 r. Lista 2 nowych przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie 2 nowych podmiotów zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść ->
05.03.2008 r. Lista 3 nowych przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
Pismo Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie 3 nowych podmiotów zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
pełna treść ->
4.02.08 r. Wymagania dotyczace wniosków do FR
Wnioski o zatwierdzenie gospodarstw/miejsc gromadzenia świń do eksportu do Federacji Rosyjskiej
pełna treść ->
01.02.2008 Informacja GLW
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przekazaniu przez Federalna Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej nowej listy polskich przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej

Treść pisma Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego Federacji Rosyjskiej w sprawie przekazania nowej listy podmiotów zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej Lista polskich przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej
23.01.2008 r. Rozporzadzenie MRiRW
Rozporzadzenie MRiRW z dnia 22.01.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zarzadzenia środków zwiazanych z wystapieniem grypy ptaków
pełna treść ->
23.01.2008 r. Grypa ptakow
Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniajaca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczaca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii

DECYZJA KOMISJI 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r.
17.01.2008 r. Informacje na temat łańcucha żywnościowego
Przykładowy wzór dokumentu zawierajacego informacje na temat łańcucha żywnościowego zwierzat kierowanych do uboju.
pełna treść ->
15.01.2008 r. Lista 5 nowych przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów ukraińskich w dniach 8-22 lipca 2007 r.
Pismo Państwowego Departamentu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy w sprawie nowych podmiotów zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy, po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów ukraińskich w dniach 8-22 lipca 2007, przekazane do GIW w dniu 15.01.2008 r.
Lista pozostałych przedsiębiorstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Ukrainy
3.01.2008 r. Raporty kwartalne z hurtowni
Procedura postępowania przy przesyłaniu kwartalnych raportów dotyczacych wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych
pełna treść ->
2.01.2008 r. Formularze statystyczne

Formularze statystyczne za 2007 rok

pełna treść ->
2.01.2008 r. Zakaz wwozu na Ukrainę drobiu oraz wyrobow drobiowych
Pismo z Ambasady RP na Ukrainie o wprowadzeniu zakazu wwozu na terytorium Ukrainy drobiu i wyrobów drobiowych w związku z grypą ptaków w Polsce.
pełna treść ->

Archiwum / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

Aktualności
RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9500871
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl