Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:


Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


28.12.2007 r. Memorandum
Memorandum między Inspekcją Weterynaryjną Rzeczpospolitej Polskiej a Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego o warunkach dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej.
pełna treść ->
28.12.2007 r. Listy przedsiebiorstw/gospodarstw zatwierdzonych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej
1. Lista przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, mleka i produktów mlecznych, składowaniem oraz produkcją produktów jajczarskich.
2. Lista przedsiębiorstw produkujących produkty gotowe.
3. Lista gospodarstw utrzymujących świnie przeznaczone do uboju.
4. Lista gospodarstw utrzymujących świnie do odchowu.
22.12.2007 r. Notatka prasowa
Notatka prasowa w sprawie potwierdzenia wystąpienia nowego ogniska grypy ptaków w miejscowości Sadłowo Parcele w powiecie Żuromińskim
pełna treść ->
19.12.2007 r. Zawieszenie importu drobiu i miesa drobiowego do Japonii
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Japonii informujące o zawieszeniu importu drobiu i mięsa drobiowego z Rzeczypospolitej Polskiej
pełna treść ->
14.12.2007 r. Czasowy zakaz wwozu drobiu do Białorusi
Informacja z Ambasady RP w Mińsku o wprowadzeniu czasowego zakazu wwozu do Białorusi drobiu, mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich oraz paszy dla bydła
pełna treść ->
10.12.2007 r. Nakazy i zakazy stosowane w obszarach podlegających ograniczeniom w związku z grypą ptaków.
Informacja o zakazach i nakazach stosowanych w strefach A i B
pełna treść ->
Informacja o zakazach i nakazach stosowanych w strefach zapowietrzonej i zagrożonej
pełna treść ->
7.12.2007 Czasowy zakaz wwozu drobiu do Federacji Rosyjskiej
Komunikat Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu czasowego ograniczenia wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu, jaj wylegowych, wszystkich rodzajów produktów drobiarskich, pasz i dodatków paszowych dla drobiu.
pełna treść ->
05.12.2007 Ptasia grypa

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce

DECYZJA KOMISJI 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r.

03.12.2007 Ptasia grypa - Polska
Informacja dotycząca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu na terytorium Polski

treść rozporządzenia MRiRW
pełna treść ->
29.11.2007 Ptasia grypa - Rumunia
Informacja dotyczaca wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu na terytorium Republiki Rumunii
pełna treść ->
20.11.2007 Ogłoszenie Głównego Lekarza Weterynarii
Ogłoszenie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie importu śruty słonecznikowej z Ukrainy
pełna treść ->
27.09.2007 Porozumienie pomiedzy GIS i GLW
Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej
pełna treść ->
17.09.2007 Pryszczyca w Wielkiej Brytanii
Decyzja Komisji 2007/608/WE z dnia 13 września 2007r. zmianiająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
pełna treść ->
27.08.2007 Ptasia grypa - Niemcy
Informacja dotyczaca wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
pełna treść ->
27.08.2007 Pryszczyca w Wielkiej Brytanii
Decyzja Komisji 2007/588/WE z dnia 24 sierpnia 2007r. zmianiająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
pełna treść ->
7.08.2007 Pryszczyca - Wielka Brytania
Decyzja Komisji z dnia 6.08.2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie.
Pismo GLW do WLW o podjecie działań w związku z potwierdzeniem wystąpienia pryszczycy (FMD) w stadzie bydła w Hrabstwie Surrey.
Konfiskata żywności w portach lotniczych.
Informacja dla posiadaczy zwierząt

2.08.2007 Oświadczenie
Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005
pełna treść ->
Konferencja Naukowa 7-8.09 2007
Informacja dotycząca Konferencji Naukowej która odbędzie się w dniach 7-8 września 2007 r.
Temat konferencji: "Monitoring zagrożeń w produkcji drobiarskiej - "aspekty bezpieczeństwa żywnosci"
pełna treść ->
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 24-25.09 2007
Informacja dotycząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej która odbędzie się w dniach 24-25 września 2007 r.
Temat konferencji: "Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności".
pełna treść ->
Sympozjum w dniach 11 i 12 października 2007 r
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach organizuje w dniach 11 i 12 października 2007 r. Sympozjum nt. Farmacja weterynaryjna w Polsce.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Sympozjum, a w szczególności lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Więcej szczegółów (informacje i formularz zgłoszeniowy) na stronie internetowej Instytutu www.piwet.pulawy.pl (zakładka: konferencje i sympozja) lub pod adresem www.piwet.farmacja-sympozjum.pl
13.07.2007 Ptasia grypa - Czechy
Informacja dotyczaca wystapienia nowych ognisk grypy ptakow na terenie Republiki Czech
pełna treść ->
10.07.2007 Ptasia grypa - Niemcy
Informacja dotyczaca wystapienia grypy ptakow na terenie Republiki Federalnej Niemiec
pełna treść ->
10.07.2007 Ptasia grypa - Niemcy
Informacja dotyczaca wystapienia grypy ptakow na terenie Republiki Federalnej Niemiec
pełna treść ->
9.07.2007 Ptasia grypa - Francja
Informacja dotyczaca wystapienia grypy ptakow na terenie Republiki Francji
pełna treść ->
4.07.2007 Ptasia grypa - Niemcy
Informacja w sprawie obecnej sytuacji w zakresie wystapienia grypy ptakow na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
pełna treść ->
3.07.2007 Decyzja Głównego Lekarza Weterynarii
Decyzja Głównego Lekarza Weterynarii o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego o nazwie Biomectin 1% injection; nr serii: 030207; flakony 100ml
pełna treść ->
28.06.2007 Ptasia grypa - Czechy
Informacja dotyczaca wystapienia drugiego ogniska grypy ptakow na terytorium Republiki Czeskiej
pełna treść ->
25.06.2007 Ptasia grypa - Niemcy
Informacja dotyczaca wystapienia grypy ptakow na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
pełna treść ->
22.06.2007 Ptasia grypa - Czechy
Informacja dotyczaca wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptakow u drobiu na terytorium Republiki Czeskiej
pełna treść ->
Decyzja Komisji 2006/415/WE
Decyzja Komisji 2007/434/WE
Ogłoszenie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Akademii Rolniczej w Lublinie organizują w dniu 22 czerwca 2007 roku konferencję naukową na temat: PROBLEMY PRZECHOWALNICTWA I TRANSPORTU ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
        Bliższe informacje i zgłoszenia:
Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
Pl.Litewski 2, 20-080 Lublin;
tel/fax (081) 532-13-00, e-mail: biuro@ltn.lublin.pl
Koszt uczestnictwa:100 PLN.

Spotkanie zamykające misję
W dniach od 4 do 15 czerwca 2007 r. pracownicy Biura FVO - Pani Ana Ramirez i Pan Anders Manestam skontrolowali 13 polskich zakładów branży spożywczej, w tym 7 zakładów mięsnych, 4 zakłady mleczarskie i 2 chłodnie składowe.
pełna treść ->
22 maja 2007
Informacja dla hodowców - rolników dot. programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła w Polsce
treść pisma ->
17 maja 2007
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie pasz wysoko białkowych skażonych melaminą.
treść pisma ->
2 maja 2007
Oferta pracy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w DG SANCO - załaczniki do pisma wysłanego do organów IW w dniu 2 maja 2007 r.
wersja angielska ->
wersja francuska ->
25 kwietnia 2007
W dniu 30 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400.T-7/07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu świń do handlu wewnątrzwspólnotowego, która uchyla instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400.T-27/06 z dnia 13 września 2006r.
treść instrukcji ->
23 kwietnia 2007
Ostateczny projekt wieloletniego programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium RP przekazany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Depatramentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW.
treść projektu->
5 kwietnia 2007
W dniu 5 kwietnia 2007 r. weszła w życie Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400.T-6/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy wprowadzaniu bydła do handlu wewnątrzwspólnotowego
treść instrukcji ->
4 kwietnia 2007
Nowa organizacja w strukturach służb weterynaryjnych Luxemburgu.
info ->
30 marca 2007
Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż od dnia 31 marca br. przywóz ryb ozdobnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej powinien się odbywać na zasadach określonych w decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (Dz. Urz. UE L 271 z 30.09.2006, str. 71).
czytaj informację ->
16 marca 2007
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie eksportu mięsa i produktów mięsnych nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi na Ukrainę.
info ->
16 marca 2007
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie niepożądanego działania preparatu Worm-Erbaroma.
info ->
8 marca 2007
Informacja Ambasady Republiki Mołdawi w zakresie wdrażania systemu identyfikacji, rejestracji i kolczykowania zwierząt na terytorium Republiki Mołdawi.
info ->
21 lutego 2007
List francuskich służb weterynaryjnych dotyczący procedury poświadczania zdrowotności zwierząt przebywających na Międzynarodowym Salonie Rolniczym w Paryżu zaplanowanym od 3 do 11 marca 2007 r. oraz na Salonie Simagena w Villepinte koło Paryża, zaplanowanym od 4 do 8 marca 2007 r. List w załączeniu.
list ->
21 lutego 2007
Zasady i zakres kontroli weterynaryjnej w zakładach branży spożywczej zostaną przedstawione na seminarium pt. Bezpieczeństwo żywności - przepisy i praktyka.
Seminarium odbędzie się w dniach 22 i 23 marca br. w Warszawskim Centrum Giełdowym.
Organizatorem jest redakcja dwutygodnika AgroTrendy.

15 lutego 2007
Główny Lekarz Weterynarii - dr Ewa Lech informuje, że Państwowy Departament Medycyny Weterynaryjnej Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy podjął decyzję o zezwoleniu na eksport do Ukrainy mięsa oraz produktów mięsnych dla 23 polskich przedsiębiorstw. Lista w załączeniu.
lista zakładów ->
6 lutego 2007
W dniu 05.02.2007 r. w Głównym Inspektoracie Weterynarii pod przewodnictwem inspektorów FVO rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami weterynaryjnych służb rosyjskich w sprawie przywrócenia eksportu polskiego mięsa do Federacji Rosyjskiej.
grafika ->
5 lutego 2007
W dniach od 31.01.2007 r. do 03.02.2007 r. przebywała w Polsce delegacja ukraińskich służb weterynaryjnych, na czele z Przewodniczącym Państwowego Departamentu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy Panem I. Bisiukiem. Po przeprowadzeniu kontroli w dniu 03.02.2007 r. został podpisany protokół, w którym strona ukraińska wyraziła, że nie ma zastrzeżeń do nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz do warunków weterynaryjno-sanitarnych panujących w tych zakładach.
grafika ->
25 Stycznia 2007
Dnia 24 stycznia 2007 roku odbyło się w Głównym Inspektoracie Weterynarii spotkanie szkoleniowe Głównego Lekarza Weterynarii z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii, Wojewódzkimi Inspektorami ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego oraz Przedstawicielami Związków Branżowych na temat eksportu środków spożywczych, zwierzat oraz produktów paszowych do Federacji Rosyjskiej.
grafika ->
23 Stycznia 2007
Wzór oświadczenia o zaprzestaniu produkcji w gospodarstwach mleka surowego w celu wprowadzenia go na rynek.
więcej
18 Stycznia 2007
Informacja na temat importu z Białorusi mrożonych świeżych penisów wołowych (przeznaczonych na produkcję gryzaków dla psów).
więcej
17 Stycznia 2007
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że Państwowy Departament Medycyny Weterynaryjnej Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukrainy podjął decyzję o zezwoleniu na eksport do Ukrainy mięsa oraz produktów mięsnych dla przedsiębiorstwa: Ubojnia Drobiu PIÓRKOWSCY Jerzy Piórkowski, Wola Cyrusowa 21, 95-061 Dmosin, Zakład Uboju Koziołki 40, weterynaryjny numer identyfikacyjny 10213901.

Archiwum / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

Aktualności
RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
9500873
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl