RZECZPOSPOLITA POLSKA

REPUBLIC OF POLAND

 

Główny Inspektorat Weterynarii - General Veterinary Inspectorate

 

STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

MONTHLY REPORT ON NOTIFIABLE ANIMAL DISEASES

Lipiec / July / 2003

 

 

UWAGA-REMARK

 

 

 

Liczby oznaczają nazwy powiatów, wyszczególnionych na stronie 4, w których dana choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym. Liczba w nawiasie oznacza ilość miejscowości
w powiecie.

Numbers mean names of districts, mentioned on the page 4, in which certain disease has been reported in reporting period. Number in brackets means number of villages in certain districts.

x liczba w nawiasie oznacza liczbę chorych zwierząt.

x number in brackets means number of ill animals

 

Ad. 1 Wścieklizna zwierząt domowych x) /

Rabies of domestic animals x)

2205(1), 3010(1)

 

Ad. 2 Wścieklizna zwierząt dzikich x)/

Rabies of wild animals x)

 

0601(1), 0606(2), 0609(1), 0617(1), 2801(3), 2802(1), 2809(1), 3004(2), 3006(1), 3007(1), 3010(1), 3011(1), 3021(1), 3024(1), 3025(1), 3026(1)

 

Ad. 3 Zgnilec amerykański pszczół / American foulbrood

0205(2), 1201(1), 1411(1), 2013(1), 2814(1)

 

 

 

Warszawa, sierpień 2003

Warsaw, in August 2003

 

Chief Veterinary Officer

Dr. Piotr Kołodziej

 

Choroby nigdy nie notowane / (Diseases  never occurred)

 

1. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis)

2. Pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants)

3. Guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease)

4. Gorączka doliny Rift (Rift valley fever)

5. Choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

 

 

 

6. Afrykański pomór koni (African horse sickness)

7. Afrykański pomór świń (African swine fever)

8. Influenza ptaków (Avian influenza)

 

Ostatni    przypadek   stwierdzony   w  roku  /    ( The  last

 

1.        Księgosusz (Rinderpest)                                              

2.        Zaraza płucna bydła rogatego (Contagiosus bovine pleuropneumonia)       

3.        Ospa  owiec i kóz (Sheep and goat pox)                    

4.        Zaraza stadnicza koni (Dourine)                                

5.        Nosacizna (Glanders)   

6.        Niedokrwistość zakaźna koni (EIA)                           

7.        Choroba cieszyńska (Enterovirus  encephalomyelitis)

8.        Pryszczyca (Foot and mouth disease)

9.        Choroba pęcherzykowa (SVD)

10.     Rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease)

11.     Klasyczny pomór świń (Hog cholera)

 

reported  outbreak  in   year)

 

1921

1936

 

1950

1951

1957

1960

1967

1971

1972

1974

1994

 

 

UWAGA-REMARK

 

Województwa według kolejności – Voivodships in alphabetical order

 

1. 02 - dolnośląskie, 04 - kujawsko-pomorskie, 06 - lubelskie, 08 - lubuskie, 10 - łódzkie, 12 - małopolskie, 14 - mazowieckie, 16 - opolskie, 18 - podkarpackie, 20 - podlaskie, 22 – pomorskie, 24 - śląskie, 26 - świętokrzyskie, 28 - warmińsko-mazurskie, 30 - wielkopolskie, 32 - zachodniopomorskie.

 

2. Liczby w rubrykach 6 i 7 oznaczają ilości miejscowości i zagród, w których stwierdzono chorobę w okresie sprawozdawczym.

Numbers in sections 6 and 7 mean numbers of villages and farms where certain disease was reported in reporting period.

 

L.p.

 

 

 

 

 

NAZWA CHOROBY

NAME OF THE DISEASE

Województwa nazwane liczbami

Names of voivodships in numbers

Województw

Voivodships

Powiatów

Districts

Miejscowości

Villages

Zagród

Farms

1

2

3

4

5

6

7

1.      

Wścieklizna zwierząt domowych */Rabies of domestic animals

 

22, 30

 

2

 

2

 

2

 

2 x)

2.

 

 

 

Wścieklizna zwierząt dzikich*/ Rabies of wild animals

 

06, 28, 30

 

3

 

16

 

-

 

20 x)

3.

Zgnilec amerykański pszczół / American foulbrood

02, 12, 14, 20, 28

5

5

6

6

 

 

x  Wściekliznę stwierdzono/ Rabies has been reported :

 

u 1 kota/cat, 1 szt. bydła/cattle, 3 jenotów/racoon dogs , 14 lisów/foxes, 2 borsuków/badgers, 1 kuny/polecat.