W dniach 11-12 lutego 2009 r. miała miejsce wizyta Pana Bernarda Vallat, Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Polsce.
W czasie wizyty Dyrektor Generalny OIE uczestniczył w konferencji poświęconej roli urzędowego lekarza weterynarii oraz systemu badań laboratoryjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumenta. Konferencję otworzył Pan Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli również: Pan Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii, przedstawicie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Wojewódzcy Lekarze Weterynarii.
Ponadto, w ramach wizyty Dyrektor Generalny OIE spotkał się z przedstawicielami Panem Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Prezydium Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym omawiał sprawy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i roli polskiej IW w systemie kontroli zdrowia zwierząt.